Mládež s dětmi v Kruhu

VÍKEND S DĚTMI V KRUHU

Datum: 17. – 19. dubna 2009

Mládež připravuje víkend pro děti z nedělní školy. Celým víkendem nás bude provázet příběh Izraelců – vyvedení z Egypta, putování po poušti a příchod do Zaslíbené země. Chceme s dětmi prožít něco podobného jako Izraelci před mnoha lety.

Nejnižší doporučený věk je šest let, první třída, pokud jsou však vaše děti aspoň trošku samostatné a vydrží přes noc bez vás, budeme radi když s námi zůstanou.V průběhu víkendu se budeme pohybovat v Kruhu, kostele a v přilehlé přírodě Miroslavi. Spát budeme v Kruhu ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách.

V přiloženém programu víkendu jsou napsané časy orientačně, ti, kdo s námi nebudou celý víkend v Kruhu mohou přijít na některou část programu, rádi vás uvidíme.

Kdo s námi chce putovat, přihlašujte se do 12. dubna u Aninky nebo Terky (, )

Program víkendu:
Pátek

– Sraz (v 17 hodin)
– “Izraelci v Egyptě”
– Příprava na vyjití
– Pobožnost (19 hodin)
– Večeře
– Spánek

Sobota:
– Budíček (7.30 hodin)
– Rozcvička
– Snídaně (8.30 hodin)
– Pobožnost (9 hodin)
– Dopolední dílny (10 hodin)- výtvarná- pohybová- hudební
– “Překvapení pouště”
– Oběd (12 hodin)
– Klidná poobědová činnost
– Odpolední program – vycházka (14.30 hodin)
– Pobožnost (17.30 hodin)
– Večeře (18 hodin)
– Film (19 hodin)
– Spánek

Neděle:
– Budíček (7 hodin)
– Snídaně, úklid
– Bohoslužby (8.30 hodin)