Výzva o fotografie z roku 2008

OHLÉDNĚME SE ZA LOŇSKÝM ROKEM, PROSTŘEDNICTVÍM FOTOGRAFIÍ
Prosíme všechny, kteří v roce 2008 fotografovali dění ve sboru, o zapůjčení svých nejvýstižnějších fotografií z různých akcí, dle svého uvážení, za účelem jejich vystavení v kostele při sborovém shromáždění.

Žádáme zároveň, o jejich označení na zadní straně:
a)  datum
b)  název akce
c)  
jméno majitele snímku

Své fotografie, prosíme, zapůjčete na dobu jejich vystavení a předejte sestře Rut Vesecké nebo Ivě Ryšavé do konce února.Děkujeme

PRO VAŠI PŘEDSTAVU PROSÍME O FOTOGRAFIE:

Z  celosborových akcí
·        bohoslužby + návštěvy na kazatelně
·        křty, svatby
·        sborová neděle + seniorátní
·        sborová dovolená na Blažkově
·        sborový zájezd·        koncerty
·        programy v Kruhu, hudba našich domovů
·        Dárkování
·       další akce

Z dění nedělní školy
·
        výlet  nedělní školy
·        výroba perníčků na Dárkování
·        Vánoční bohoslužby
·        ostatní aktivity

Z aktivit mládeže
·        mládežnické bohoslužby
·        školky
·        sportovní akce
·        lesní brigáda
·        jiné aktivity

Maminky a jejich setkávání

Pěvecký sbor

Seniorky
·        setkávání
·        Blažkov
·        výlety
·        pečení perníčků pro děti
·        sběr šatstva pro diakonii