1. srpna 2010

Bratři a sestry, srdečně Vás vítám v tomto shromáždění. Vyslechněte prosím ohlášení.

– Dnes je 9. neděle po Sv.Trojici a dopolední shromážděni se bude také konat v 10 hodin v Litobratřicích a odpoledne ve 14 hodin v Troskotovicích. Krumlovské bohoslužby jsou dnes odvolané.
Dnes večer v 19 hodin bude pravidelný nešpor a pak bude následovat Kruhový program, který doznal změny oproti plánovanému a nazval jsem jej: „pěkné obrázky z internetu“. Přijďte dnes v 19 hodin do Kruhu.
– Prosím všechny přítomné presbytery a presbyterky, aby se hned po shromáždění sešli vedle v Kruhu ke krátké poradě.

– Minulou středu navštívila sejití seniorek sestra farářka Jana Kalusová z Brna a vzkazuje všem členům sboru pěkné pozdravení.

– V příštím týdnu se sejdou maminky s dětmi ve středu v 9°°h v Kruhu.
– Dostali jsme pozvání z německého Glossa k návštěvě výroční oslavy opravení kostela před 50ti lety a zavěšení nového zvonu na věži. Zájemci se mohou přihlásit u br. Schwarzbacha.
– Příští neděli budou bohoslužby zde v kostele – dopoledne v půl deváté.

J Doubrava.