15. srpna 2010

Dnes je 11.neděle po sv.trojici a já vás všechny srdečně vítám v tomto shromáždění, hosty i domácí.
V 10°° se konají čtené  bohoslužby v Moravském Krumlově.
Večer jsme zváni k nešporní pobožnosti, kterou bude mít br.fr.Titěra a po ní se budeme toulat s bratrem Erikem Schwarzbachem miroslavskou přírodou.Uvidíme obrázky z našeho prostředí, doplněné výkladem. Do programu se také zapojí br.Radek Fér s obrázky motýlů. Pěkně vás všechny zvu na tato večerní setkání.

Bratr farář Ondřej Titěra je v této chvíli v Jevišovce (administrovaném sboru), kde se po bohoslužbách bude konat zasedání správní komise. Tato komise nahrazuje nefungující hrabětické staršovstvo a členy jsou i naše sestry Rut Vesecká a Lia Ryšavá a bratři Jindřich Mach a Ondřej Titěra.V Hraběticích je prázdná fara a jsou zájemci o bydlení v ní. Komise bude projednávat nájemní smlouvu.

Jistě všichni sledujete, jak v některých oblastech naší republiky opět povodně vybírají svou daň. Mnoho rodin potřebuje i naši pomoc. Synodní rada rozhodla o finančním příspěvku na povodňovou práci Diakonie z Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 150 000,-kč.  Sbírka,kterou nyní zahajujeme do pokladničky – kostelíčka, bude odeslána na povodňový účet Diakonie. Všem dárcům děkujeme.

Ve středu 18.8. se sejdou v Kruhu maminky s malými dětmi.

V sobotu 21.8. odjíždí část našeho sboru na týdenní pobyt rodin na Blažkov. Přeji všem přátelskou atmosféru, pěkné počasí a žádnou nemoc.

Příští neděli 22.8. v 8.30 se zde budou konat pravidelné bohoslužby.

Připravila: sestra Jarmila Šimšová