12. prosince 2010

        přivítání (3.advent)

        po bohoslužbách bude v presbyterně konfirmační cvičení + prostor pro besedu v Kruhu pro čekající na konfirmandy, na zkoušející děti i pro všechny ostatní

        děti v NŠ budou v kostele zkoušet program na ván. slavnost

        bohoslužby ještě odpol. 13.30 v Bohuticích

        od 17°° po krátkém nešporu v Kruhu „hudba našich domovů“ – organizuje Lia Ryšavá

        po programu v Kruhu budeme se zájemci objednávat zboží Fair-Trade – více příští neděli

         v příštím týdnu: pondělí: 14.45 starší děti

ve středu : 13.30 sestry seniorky v Kruhu

                v 19°° zpěv

                ve 20.15 Kroužek učitelů NŠ

ve čtvrtek: v 17°° biblická hodina dospělých

v pátek: ve 13°° mladší děti

             v 18:30 mládež společně s Nosislaví

v sobotu od 9°° NŠ nácvik ván. slavnosti v kostele a Kruhu (více D.Bednaříková)

Příští neděli 19.12. bude v rámci bohoslužeb „Dětská vánoční slavnost od 9°°hodin !!!“

                                

Příští neděli 19.12. bude také  „Vánoční koncert od 15.30“ v kostele

                  Účinkovat bude Brněnský ekumenický sbor s komorním orchestrem

                   a učitelé miroslavské ZUŠ Přemysl Forst a Jana Dubšíková

Velmi zveme a zvěte každého. Pozvánky na koncert jsou na stolečku pod kruchtou.

V minulém týdnu proběhla pravidelná porada staršovstva. Kromě pravidelných povinností jednali o hospodaření v letošním roce a připravovali rozpočet na rok 2011. Výroční sborové shromáždění bude 27.února.

Staršovstvo děkuje všem, kteří již vyrovnali salár a pravidelně přispívají na provoz sboru.

Všichni byste měli dostat svůj vánoční sborový list s vánoční úvahou, vzpomínkou na loňský rok a s programem bohoslužeb o svátcích. Listy navíc jsou též k dispozici na stolečku pod kruchtou.

Jiří Doubrava