14. března 2010

1)     přivítání + VSS zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2)      o prezenci se stará br. J.Mach

3)      po bohoslužbách v Kruhu káva,čaj

4)      bohoslužby v kazatelských stanicích nebudou

5)      v 17°° nešporní pobožnost v Kruhu + program Jany Ryšavé „něco z literatury“

6)      příští týden:

v úterý jedeme s maminkami na výjezd do H.Dunajovic k Brožkům. Ď!

        v 15.30 starší děti

        ve 20°° kroužek učitelů NŠ

ve středu: v 19°° zkouška zpěvu v Kruhu

ve čtvrtek: v17°° biblická hodina dospělých na faře

v pátek: ve 13°° mladší děti

v sobotu : v 19°° mládež

7)      Příští neděli 21.března budou bohoslužby v 8.30 ; od 17°° hodin v době nešporu budou ekumenické bohoslužby v Hostěradicích, kam společně pojedeme. (za týden!)

8)      V neděli za dva týdny 28.3., na Květnou neděli budou společné rodinné bohoslužby zde v Miroslavi, jejichž začátek bude v 9.°° hodin. Budeme čekat na děti z kazatelských stanic a zároveň je to neděle, kdy se bude v noci měnit (krátit) čas na tzv.letní.

Odpoledne na Květnou neděli v 16°° se zúčastníme v našem kostele mimořádného hudebního vystoupení, kompletního provedení Lk pašií od JSBacha v podání Brněnského ekumenického sboru. To je velké dílo a zároveň pro nás velmi slavnostní uvedení do velikonočního týdne.  (za dva týdny!)

9)      Při vycházení si vezměte letáčky Jeronymovy Jednoty.