7. března 2010

1)      Bratři a sestry,vítám vás při těchto bohoslužbách.

2)      Bohoslužby se dnes konají také v 10.hodin  v Litobratřicích a v Mor.Krumlově a odpoledne v Troskotovicích.                    

3)      Dnes v podvečer v 17.hodin bude  nešporní pobožnost,v Kruhu se pak již po třetí vypravíme se sestrou Rut Veseckou do západních Čech.Na obě večerní shromáždění jste všichni srdečně zváni..

4)      Příští týden :

         v úterý se v 9,00 hodin sejdou maminky u Machů,v 15.30starší děti na faře,

  v úterý v 19.00 bude na faře porada staršovstva, prosím presbytery, aby podepsali oběžníkovou knihu a doplnili své připomínky k programu,

         ve středu ve 13.30 se sejdou seniorky  a večer v 19 hodin bude v Kruhu zkouška zpěváků,

         ve středu v 17.hodin se koná Biblická hodina v Bohuticích,

– ve čtvrtek v 17.hodin se koná Biblická hodina na faře,

         v pátek ve 13. hodin se sejdou mladší děti na faře,

         v sobotu se koná v 19.hodin schůzka mládeže.

        5)Příští sobotu 13.března se v Brně od 9.00 hodin koná seniorátní presbyterní konference.Setkání se koná v nové budově Střední zdravotnické školy Evangelické akademie v Líšni,Šimáčkova 1.Tématem bude  práce s dětmi a mládeží v současných podmínkách.Zároveň nám budou prezentovány nové prostory brněnské Evangelické akademie.

Podrobnosti čtěte na nástěnce a společný odjezd je třeba domluvit nejpozději na úterním staršovstvu.

    6)Příští neděli 14.března se bude konat zde při dopoledních bohoslužbách Výroční sborové shromáždění (VSS), při kterém bude také volena polovina členů staršovstva.Při příležitosti VSS byl vydán Velikonoční sborový  list,který jste pravděpodobně již všichni obdrželi prostřednictvím presbyterů. Jeho obsahem je Velikonoční rodinná pobožnost,pozvání na sborová shromáždění o Velikonocích a zprávy o životě sboru .Děkuji redaktorkám Velik.sbor.listu sestrám Lii Ryšavé a Rut Vesecké ,bratru kurátorovi ,bratru faráři a všem,kteří se na přípravě tohoto listu podíleli.

7)Děkujeme všem,kteří vyplnili a odevzdali anketní lístek,bylo jich 25.Obsahují řadu námětů a připomínek jak pochvalných,tak kritických.Jejich obsahem se bude zabývat staršovstvo a s výsledkem budete seznámeni při sborovém shromáždění.

Děkujeme také 17-ti členům sboru za jejich návrhy pro volbu členů staršovstva,navrhovaní členové sboru byli nebo budou osloveni a pokud budou souhlasit s kandidaturou, budou doplněni na kandidátku členů staršovstva, kteří mají být při VSS zvoleni.

Také děkujeme těm,kteří poskytli svoje fotografie pro výstavku ze života sboru za rok 2009. Další fotografie již nejsou potřeba.

8)Sestra Marta Ryšavá ze Zálesí u Jeseníku,kde je v péči svých dětí, nejvíce dcery Evy u níž žije, pozdravuje všechny ve sboru, vede se jí dobře.

  Jindřich Mach