Zpívané pašije na Květnou neděli

Brněnský ekumenický sbor

Lukášovy pašije

(Passionsmusik nach dem Evangelisten Lucas,  BWV 246)

podle rukopisu J. S. Bacha

evangelický kostel v Miroslavi,

neděle 28. března 2010 v 16:00

V neděli 28. března 2010 zazní v evangelickém kostele v Miroslavi dílo „Pašije podle Lukáše“. Ačkoli jsou tyto pašije zařazeny v katalogu děl J. S. Bacha (BWV 246), o jejich původu se již více než 150 let vedou diskuse. Proto bývají někdy nazývány „apokryfními“ pašijemi. Jedná se o dílo podstatně jednodušší než známé Janovy nebo Matoušovy pašije J. S. Bacha, avšak rukopis, uložený dnes v Berlínské státní knihovně a minimálně ve své první třetině psaný Bachovou vlastní rukou, je dostatečným důvodem, abychom tomuto dílu věnovali pozornost.

Dílo zazní v českém překladu v provedení

Brněnského ekumenického sboru, komorního orchestru a sólistů.

evangelista Patrik Matyášek

Ježíš Petr Jun

soprán, alt Lenka Čermáková

tenor Ondřej Múčka

flétny Anna Přikrylová, Lubor Přikryl

hoboje Markéta Pimková, Věra Nováčková

fagot Zdeněk Dobrovolný

housle Marie Matyášková, Támar Junová

viola da gamba Rut Rausová

violoncello Klára Přikrylová

kontrabas Jaromír Gardoň

cembalo Alice Přikrylová

řídí Luboš Raus

Brněnský ekumenický sbor byl založen v r. 1986. Sdružuje zpěváky z různých křesťanských církví a je zaměřen zejména na interpretaci renesanční a barokní duchovní vokální tvorby. Usiluje o dobovou interpretaci i v tom smyslu, že vrací duchovní skladby do prostředí, do kterého byly původně určeny, totiž do křesťanské bohoslužby.

vstupné dobrovolné