28. února 2010

    

        Bratři a sestry, všechny Vás co nejsrdečněji vítám při těchto bohoslužbách.

              Vyslechněte ohlášky na dnešní druhou postní neděli.

            Dnes dopoledne v 10 hodin budou bohoslužby ještě v Litobratřicích a odpoledne v půl druhé v Bohuticích, kam také přijedou účastníci z Mor. Krumlova.

            Dnes večer nebude nešporní shromáždění ani Kruh.

            Náš br. farář včera nastoupil řádnou týdenní dovolenou.  V nutných případech jej zastoupí sestra farářka Jana Špinarová ze Znojma.

            Jelikož jsou školní prázdniny, nebudou se konat v týdnu BH dětí,  ani BH dospělých v Bohuticích ani v Miroslavi.  Mládež se možná sejde v sobotu a to si mezi sebou sdělí.

            Ještě dnes můžete vhodit do kostelíčka formulář ankety vyhlášené v minulých nedělích a také lístečky se svými návrhy jmen členů sboru, které navrhujete na volební kandidátku do staršovstva.

            Někdo z Vás jste si objednali zpívané písně ze zpěvníku na CDčku.  Můžete si je vyzvednout u sestry Rut Vesecké. 

Také stále trvá  sbírání fotografií z jakýchkoli sborových akcí, které se konaly v minulém roce.  Chceme opět vytvořit ukázku fotografií při VSS.  Fotky sbírá sestra Rut Vesecká.

            Chci Vás ještě upozornit na to, že Vás navštíví členové staršovstva a odevzdají Vám Velikonoční sborový list, který obsahuje stručné zprávy ze života sboru v r. 2009.

            Z Olomouce přišla smutná zpráva o úmrtí sestry Palasové,  zemřela ve čtvrtek 25.2. Pohřeb se bude konat v pátek 5.3. v Olomouci.  Na nástěnce je vyvěšeno úmrtní oznámení.  Zarmoucené rodině vyprošujeme do těchto dní hojnost Boží posily.

Také nyní bude sejití dětí v NŠ. Samozřejmě těch, které nejsou na prázdninách.

Budeme dále pokračovat zpěvem písně č.309

Jiří Doubrava