16. května 2010

    Vítám Vás všechny, hosty i domácí, na bohoslužbách. Je neděle Exaudi, 6. neděle po Velikonocích. Srdečně mezi námi vítám zejména bratra faráře Luďka Korpu z Klobouk u Brna. Vaše návštěva, bratře faráři, je pro nás milým překvapením. Děkujeme Vám za službu slova a přejeme pěkný pobyt v našem sboru.

§       náš bratr farář  je v administrovaném sboru Hrabětice a odpoledne bude sloužit v kazatelské stanici Troskotovice, kde bude také vysluhována večeře Páně.

§       Čtené bohoslužby jsou dnes v 10.00 hodin v Moravském Krumlově a v Litobratřicích.

Také dnes je v 19.00 nešpor a poté Kruh, kam Vás srdečně zvu. Program bude poněkud netradiční – beseda o čtených bohoslužbách, čtenářích i posluchačích. Program se týká nás všech, neboť v našem sboru jsou čtené bohoslužby v kazatelských stanicích pravidlem. Přijďte se podělit o svoje dojmy posluchačské i čtenářské, povědět, čím jsou čtené bohoslužby přínosem a obohacením sborového života, co nás při nich těší i trápí, co bychom mohli společnými silami zlepšit.

§       V pátek jsme se zde v kostele rozloučili s Antonií Dobrovolnou (90let) 2Kor 5,4 „Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž, aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.“ Pán Bůh potěšuj všechny zarmoucené.

§       Sborový život v následujícím týdnu:

         úterý v 9.00 sejdou maminky u Machů   

         v úterý v 15.30 mají starší děti na faře biblickou hodinu

         v 19.00 je pravidelná porada staršovstva. Prosím presbytery, aby podepsali knihu a připsali návrhy do programu

         ve středu v 13.30 mají sestry seniorky v Kruhu pravidelné setkání

         ve středu v 19.00 je v kruhu zkouška zpěvu

         ve čtvrtek ve 20.00 je v presbyterně kroužek učitelů nedělní školy

         v pátek ve 13°° jsou zvány na biblickou hodinu mladší děti

         v sobotu se koná výlet nedělní školy. Sraz účastníků je v 9.00 v Čížově v návštěvnickém centru.

§      Příští neděli slavíme Boží Hod svatodušní  s  vysluhováním večeře Páně zde v kostele při pravidelných bohoslužbách v 8.30  i v kazatelských  stanicích  v Moravském Krumlově v 10.00 a v Bohuticích ve 13.30 hodin. Sbírka příští neděle je celocírkevní a je určena na rozšíření činnosti Hospice Citadela ve Valašském Meziříčí.

§       Na svatodušní neděli odpoledne jsme zváni do Klobouk u Brna na koncert Spirituál Kvintetu, pozvání už přijalo šest členů našeho sboru.

§       Na svatodušní pondělí budou bohoslužby v 19°°,  kázat bude  bratr farář Ondřej Kolář z Brna II.

§       Připomínáme:

         Po celý květen probíhá sbírka darů Jeronymovy jednoty, pamatujte na ni laskavě a svůj dar vložte buď do pokladničky kostelíček, nebo přímo setře pokladní Janě Ryšavé.

         V souvislosti s připravovaným sborovým odpolednem v Bohuticích, kde si připomeneme 75. Výročí postavení modlitebny, Vás prosíme o zapůjčení jakýchkoli fotografií či jiných dokumentů týkajících se kazatelské stanice v Bohuticích. Rádi bychom z nich vytvořili výstavku. Poté je vrátíme.  Děkujeme

§       Zprávy z Afriky

          Aisha Namirembe z Ugandy, dívka, které jsme prostřednictvím programu Adopce na dálku posílali peníze na vzdělání, dokončila školu. Nyní začne pracovat, ale netají se tím, že by v budoucnu chtěla ještě studovat, pokud by na to měla peníze. Máme z toho velkou radost. Dopis od Aishy, i jeho překlad do češtiny, kde píše o závěrečných zkouškách, ale odpovídá i na některé naše dotazy z předchozích dopisů, je vyvěšen na nástěnce v kostele. Určitě si ho přečtěte.
– Z dopisu vyjímám:
„Nakonec vám chci poděkovat za to dobré, co jste pro mě udělali. Opravdu jste změnili můj život. Tím, že jste vy adoptovali mě, jsem se já naučila, jak pomáhat lidem v nouzi. Opravdu vám děkuji, i když už jsem mimo program.“Aishe chceme s dětmi z NŠ napsat ještě gratulaci. Po té už náš kontakt s ní nebude možný. Přejeme jí, aby se jí podařilo najít zaměstnání a třeba se i v budoucnu vrátit ke studiu. Myslete na Aishu i vy ve svých modlitbách.

          Nyní vyvstává otázka, jak dál. Adoptovat další dítě? Nebo pomáhat jinak?
Bylo by dobré na toto téma udělat schůzku, kde bychom mohli prodiskutovat další možnosti, a výsledek pak předložili staršovstvu. Z toho důvodu se obracím na všechny z vás, kdo byste se chtěli nad tímto tématem zamyslet, a zvu vás na schůzku, kterou plánujeme na středu 2. června. Podrobnosti o schůzce se dovíte později.

          Chci vás také upozornit na informace o rozvojových projektech Charity v oblasti Adopce na dálku. Tyto informace jsou na nástěnce v kostele.

          Na nástěnce jsou také zprávy od Jirky Boudy z Guinei s prosbou o finanční pomoc na vybudování dětské ordinace, kde by byly děti zdarma nebo za malý poplatek ošetřovány a mohlo se tak předejít zbytečným úmrtím na drobná zranění, tyfus či malárii. Více čtěte na nástěnce.

Vyslechli jste veškerá ohlášení na tuto neděli. Nyní prosím děti, aby se odebraly do nedělní školy. Společně zpívejme píseň ___________.

Ohlášky zpracovala Lia Ryšavá