Z domácích zdrojů – programy v květnu

Z domácích zdrojů – tak by se daly souhrnně nazvat programy, které v Kruhu zazněly v nedávných večerech. V posledním dubnovém Kruhu to byl bratr Mirek Šimša slovem i obrazem seznámil s  Aktualitami v kosmu. Tento celkem pravidelný kruhový program zazněl opravdu po delší době, a tak bylo čemu se divit, co obdivovat i čeho se obávat.

Na kurz laiků do Janských Lázní jsme zavítali 2. května díky sestře Janě Ryšavé. Poutavým způsobem, jako vždy, jsme sledovali nejen témata přednášek, ale dověděli jsme se také i o pěkné atmosféře a zajímavých spoluúčastnících. Možná, že někdo dokonce zalitoval, že na kurzu nebyl a přihlásí se na příští setkání.

Naprosto nový typ pořadu si pro nás připravil 9. května bratr Jan Uhřík – pozval nás do filmového klubu, v němž nám představil film Na východ od ráje, poutavý příběh natočený na motivy stejnojmenné knihy J. Steinbecka. Příběh bratrů Kala a Arona asociující příběh Kaniův a Abelův, příběh o hledání lásky a pevného místa v rodině, ve společnosti …

Beseda Čtené bohoslužby a jejich čtenáři, 16. května, byla uvedena referátem sestry Jarky Šimšové o brněnském semináři pro předčitatele kázání, kde byla hostem sestra farářka Tabita Landová z Liberce. Téma čtených bohoslužeb je v našem sboru velmi aktuální a má dlouhou tradici. Vždyť každou neděli vyjíždí alespoň jedno auto s předčitatelem, popřípadě varhaníkem a zpěvákem, do kazatelské stanice sloužit. Sdělili jsme si vzájemně nejen dojmy z příprav na tuto službu sboru, pověděli jsme si o obohacení, které čtenářská služba přináší, s vděčností jsme si uvědomili, že členové sboru touto službou nepohrdají a čtené bohoslužby většina z nich přijímá jako plnohodnotné.
Lia Ryšavá