19. prosince 2010

         přivítání všech ;
na čtvrtou adventní neděli slavíme spolu s dětmi, děkujeme dětem i učitelkám NŠ a obzvláště Daniele Bednaříkové, která hru vybrala, scénicky upravila a chopila se i role režiséra, což vůbec nebylo jednoduché

         po bohoslužbách je k dispozici prostor v Kruhu k besedě

         na konci bohoslužeb po společné písni nebudeme hned odcházet, vyslechneme varhanní postluidum a děti dostanou vánoční dárky, pak se teprve rozejdeme

         odpoledne v 15.30 vánoční koncert zde v kostele: Brněnský ekumenický sbor s komorním orchestrem a učitelé místní ZUŠ. Určitě přijďte.

         program nastávajícího týdne:

pondělí: delegace sboru jede na návštěvu k sestře Janě Kalusové u příležitosti jejich 80.narozenin. Odpoledne ve 14.45 biblická hodina starších dětí.

úterý: maminky s farářem od 9hodin u Drastíků
středa: dopoledne klub Medvídek v Kruhu

         vánoční bohoslužby: (ve sborovém listu)

24.12. od 9.30 v Jevišovce u Nováků s VP ; zveme každého k posílení společenství sousedního sboru.

25.12. Miroslav 8.30 ; MK 10°°, Tro 14°°

26.12. Miroslav 8.30 Jana Špinarová ; 10°° Litobratřice ; 13.30 Bohutice

         Vzadu v kostele jsou k zakoupení výrobky Fair Trade (káva, čaj, kakao, koření a čokolády) Fair Trade z ceny výrobku přímo podporuje malorolníky a pěstitele jmenovaných plodin v chudých oblastech.

         Došla poděkování za naše dary shromážděné při Dárkování: o Marii Namutebi z Ugandy i písemnou smlouvu s Domovem v Myslibořicích čtěte na nástěnce.

Martin Ryšavý