9. ledna 2011

            Dnes je 1.neděle po Zjevení Páně  a já mezi námi vítám také bratry a sestry z Litobratřic i všechny konfirmandy a hosty.

           

            Po těchto bohoslužbách se bude na faře konat konfirmační cvičení a my ostatní jsme zváni do kruhu. Dnešní posezení u kávy bude neobvyklé. Sestra Martina Sikstová si pro nás připravila povídání o kávě s ochutnávkou. Dnešní program o kávě je v rámci pravidelných setkání v Kruhu a proto se večer už nesejdem. Srdečně zvu.

            Dnes odpoledne ve 13.30 se budou konat bohoslužby v Bohuticích.

            V pátek 7.ledna zemřela sestra Jiřina Sedmerová,maminka Marta Novákové a Jarmy Němečkové z Bohutic. V listopadu jí bylo 89 let. Rodina vyznává toto Boží rozhodnutí jako povolání z neklidu do pokoje. Myslíme na všechny pozůstalé.

Pohřební shromázdění v bohutické modlitebně bude v sobotu 15.ledna ve 13.30 hodin. Poté půjdeme průvodem na hřbitov a uložíme rakev do rodinného hrobu. Parte zatím nemáme.

Domluvme se vzájemně na dopravě auty do Bohutic a nezapomeňme s sebou zpěvník.

Program v týdnu:

Po –  14.45 biblická hodina starších dětí na faře

Út –   19°°  staršovstvo,prosím presbytery o podpis do knihy,případně podněty k rogramu

St –    od 9 mateřské centrum Medvídek v Kruhu

          17°° biblická hodina v Bohuticích

           20°° kroužek učitelů NŠ na faře

Čt –    17°° biblická hodina dospělých na faře

Pá –    13°° biblická hodina mladších dětí na faře

So –   13.30 pohřeb sestry Sedmerové v Bohuticích

          19°° mládež na faře

            Připomínám ještě vyrovnání předplatného církevního tisku u mě.

            Bratr vikář Jan Zámečník je na kurzu v Bělči na dva týdny.

           

            Příští neděli 16.ledna bude naším hostem v Kruhu br. Jirka Bouda a podělí se snámi

o zážitky z Afriky.

Jarmila Šimšová