28. listopadu 2010

         Vítejte dnes, v 1.adventní neděli na začátku církevního svátečního období. Dnes bude vysluhována Večeře Páně. Zváni jsou všichni pokřtění, bez rozdílu církevní příslušnosti

         děti jsou již v NŠ, přijdou mezi nás po kázání

         bohoslužby v kaz.stanicích: 10°° Litobratřice, 13.30 Bohutice, vždy s VP

         sbírka dnešní neděle do obvyklých sborových pokladniček na dveřích kostela bude odeslána na potřeby seniorátních středisek Diakonie v Brně a Kloboukách)

         zvláštní sbírka při příležitosti vysluhování, kdy můžete Vaše příspěvky dát do zvláštních kasiček u lavic, bude využita pro potřeby sboru

         Doufám, že s většinou z Vás se setkáme ještě dnes odpoledne v 15°°hod na tradiční charitativní akci Dárkování. Od organizátorů akce mohu prozradit, že se letos sešlo rekordních více jak tisíc různých dárků. Velice děkujeme všem ochotným, kteří se rozhodli obdarovávat a investovali do svých dárků nejen čas, ale mnohdy i značné prostředky. Současně máme velkou naději, že bude-li stejná ochota dárky přijmout a přispět nákupem hřiven na humanitární sbírku, bude kromě školného na naši novou školačku z Afriky a ohlášený příspěvek postiženým povodněmi, možné poslat ještě nějaký obnos do Myslibořic, abychom tomuto církevnímu domovu důchodců drobně vylepšili hospodaření v době, kdy se státní příspěvky ztenčují.

         více o dívce s Ugandy se dozvíme odpoledne

         Děkujeme ještě jednou všem, kteří dárky věnovali a také těm, kteří je tady kolem nás mnoho hodin vystavovali a přikrášlovali, aby se tento začátek adventu vydařil. Prohlídka dárků je možná hned po bohoslužbách a také půl hodiny před začátkem dárkování, kdy si již budete moci kupovat hřivny. Přijďte tedy dnes odpoledne ve 3 na dárkování.

         Sborové akce v příštím týdnu:

o       v pondělí starší děti ve 14.45

o       ve středu dopoledne klub maminek,  v 19°° zkouška zpěvu

o       ve čtvrtek biblická dospělých v 17°°,

o       v pátek ve 13°° mladší děti

o             o       v sobotu v 19°° mládež

         za týden v Kruhu bude mít program br.fr. Ondřej Macek z Nosislavi s tématem „Unde malum?“ = „Odkud (pochází) zlo?“ Přijďte příští týden do Kruhu.

         ve středu minulého týdne se ve vémyslické obřadní síni konalo rozloučení se středoškolským učitelem br. Jiřím Lexou z M.Krumlova. Ten zemřel 17.11. v 83 letech.

         příští neděli budeme slavit druhou adventní neděli v tomto kostele bohoslužbami v obvyklou dobu

Martin Ryšavý