21. listopadu 2010

Dnes je poslední neděle církevního roku a já vás všechny vítám v tomto shromáždění.

Br.fr.Ondřej Titěra slouží dopoledne v administrovaném sboru, Jevišovce. V 10°° budou bohoslužby v Mor.Krumlově čtené a v Litobratřicích bude kázat br.vikář Jan Zámečník.

V 17°° se sejdeme k nešporu(Jan Zámečník) a program v Kruhu  si pro nás připravila s. Jana Ryšavá ,,O kurzu laiků“, kterého se účastnila.

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru a pokladnička-kostelíček je připravena pro vaše dary, na vánoční knihy dětem. Děkujeme.

Minulou středu zemřel v 83 letech  Jiří Lexa,člen kaz.stanice v MK.Rozloučení se bude konat v rodinném kruhu ve středu 24.11. v obřadní síni ve Vémyslicích.

            V příštím týdnu:

pondělí:  od 9 hod maminky s farářem u Zámečníků ve sborovém bytě

                ve 14.45 biblická hodina starších dětí na faře

středa:    dopoledne od 9 hod v Kruhu mateřské centrum Medvídek

13.30                  sestry seniorky v Kruhu

                (15°° pohřeb br. Lexy)

                 17°° biblická hodina v Bohuticích

                 19°° zkouška zpěvu v Kruhu

                 20,15 kroužek učitelů NŠ na faře

čtvrtek:    17°° biblická hodina dospělých na faře

pátek:      13°° biblická hodina mladších dětí na faře

sobota:    19°° mládež

Příští neděli 28.listopadu bude 1.adventní neděle  s vysluhováním sv.večeře Páně

Svátostné shromáždění se bude konat také v Litobratřicích a Bohuticích.

            Odpoledne od 15 hod se uskuteční připravované ,,Dárkování“ Všichni jste zváni a pozvěte také přátele a známé.    Prosíme vás,kteří připravujete na tuto akci dárky,abyste je donesli v pátek 26.11. mezi 17 – 19 hod. do Kruhu. Připomínáme, že vítány jsou ručně zhotovené výrobky či vypěstované plody zahrad,různým způsobem zpracované. Vlastní slavnost začne v 15 hod.krátkým programem,který připravují mnozí z vás. Dárky bude možné prohlédnout dopoledne po bohoslužbách a odpoledne půl hodiny před začátkem programu.  (Informace o Dárkování můžete číst i na nástěnkách a internetových sborových stránkách.)

Včera se v Brně konalo 4.zasedání 39.konventu brněnského seniorátu.Kromě obligátních záležitostí ( činnost seniorátního výboru,sen.odborů,hospodaření seniorátu,apod) jsme volili seniorátní faráře Jiřího Šimsu a Martu Žídkovou na další období,pověřili jsme synodály, rozhodli o rozdělení repartic a hodně se mlivilo o ordinaci presbyterů a potřebě laické služby v církvi. Připomněli jsme se v krátkosti příběh sboru v Hraběticích a bratru kurátorovi Novákovi bylo seniorátním výborem poděkováno za jeho celoživotní službu.

K dispozici jsou pod kruchtou již jen evangelické kalendáře na rok 2011.

Jarka Šimšová