5. prosince 2010

Ohlášky na druhou adventní neděli 5. prosince 2010

Bratři a sestry, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Dnes je druhá adventní neděle.

V našem sboru se konají ještě bohoslužby ještě MK v 10 hodin a ve 14 hodin v Troskotovicích.

Děti se sejdou v NŠ, které bude trvat asi do 10.30 hodin, koná se totiž zkouška na vánoční hru po NŠ.

Velmi srdečně Vás zvu na dnešní nešporní bohoslužby v 17.00, po nich v rámci kruhového programu přivítáme našeho hosta, bratra faráře Ondřeje Macka z Nosislavi. Připravil si program, který má název „Odkud pochází zlo?“ (Unde malum). Jistě budeme i možnost k rozhovor s farářem ze sousedství.

Dovolte, abych Vás seznámila s výsledky sbírek, které se konaly před týdnem, první adventní neděli:

Řádná chrámová sbírka byla určena pro seniorátní střediska Diakonie našeho seniorátu = 2.794,- Kč

Mimořádné dary u VP na potřeby sboru = 2.720,-Kč   

Dárkování se vybralo 25.800,-Kč. Na nástěnce jsou informace, jak se s těmito penězi naložilo.

Děkujeme za všechny sbírky a Vaši velikou obětavost.

v příštím týdnu:

pondělí:          maminky s farářem u Bednaříků od 9°°

starší děti ve 14.45

úterý:              porada staršovstva v 19°° (- návrhy do programu, potvrzení účasti)

středa:            klub maminek od 9°°

sestry seniorky od 13°°! pečou v Kruhu perníky (může přijít kdokoli pomoci)

biblická hodina v Bohuticích v 17°°

zpěv v 19°°

čtvrtek:           biblická hodina v 17°°

pátek:             mladší děti ve 13°°, v 17.00 je zkouška vánoční hry – nezapomeňte!

sobota:            mládež

Příští neděli

12.12. bohoslužby jako obvykle, po nich konfirmační cvičení ( a beseda v Kruhu po bohoslužbách)

Připomínám, že příští neděli v 17°° se koná v Kruhu „hudba našich domovů“ . přihlášky do programu přijímá již dnes po bohoslužbách

Sestra Jarka Šimšová začíná vybírat předplatné církevního tisku na další období. Zároveň vyzýváme zájemce, aby si vzali pod kruchtou zdarma ukázkové číslo Českého bratra a včas se rozhodli si jej předplatit.

O další sdělení prosím bratra faráře.

Lia Ryšavá