5. září 2010

Milí bratři a sestry!

Vítám vás na dnešních bohoslužbách. Dnes je první neděle v novém školním roce. Děti dnes ještě nebudou mít nedělní školu. Školní rok zahájíme společně při bohoslužbách. Děti, přejeme vám dobrý školní rok!

Vítáme i bratry a sestry z Litobratřic.

Dnes bude při bohoslužbách pokřtěn Jan Mach z Miroslavi.

Ráda mezi námi vítám i našeho nového bratra vikáře Jana Zámečníka a jeho rodinu: manželku a dcerku. Zámečníkovi se přistěhovali včera odpoledne, bydlí ve sborovém bytě. Přejeme jim, ať se brzo zabydlí v novém bytě, i v našem sboru.

Pozdrav bratra vikáře.

Dnes se v našem sboru k bohoslužbám sejdou bratři a sestry dopoledne v Moravském Krumlově, odpoledne v Troskotovicích.

Chci vás upozornit na dnešní sbírku. Jde o celocírkevní sbírku na podporu škol Evangelické akademie. Prosíme, pamatujte na ni.

Chtěla bych pozvat ještě všechny dnes odpoledne od 17 hodin do Kruhu. Po krátkém nešporu bude následovat program o letošním pobytu na Blažkově. O pobytu rodin s dětmi i o pobytu seniorů budou referovat účastníci. Za rodiny s dětmi chci říct, že máme nejen co říct, ale i co ukázat, tak určitě přijďte.

Rovnou vás chci pozvat na posezení při kávě a čaji do Kruhu po skončení těchto bohoslužeb. Můžete si přitom prohlédnout mosty ze špejlí a barevné městečko s papírovým modelem našeho kostela, obojí jsme tvořili na Blažkově.

Výjimečně v pondělí, tedy zítra, bude porada staršovstva. Prosíme presbytery, aby potvrdili svou účast. Dále prosíme presbytery, pokud chtějí připojit své návrhy do programu, aby tak udělali po bohoslužbách, ne až zítra.

V úterý očekáváme příjezd skupiny studentů s učiteli s Recklinghausenu. Je to ta skupina, která dosud jezdila na jaře. Budou ubytováni v rodinách našeho sboru a budou od středy do pátku pracovat na Židovském hřbitově. Kdo budete chtít, můžete se k nim připojit. Velice děkujeme těm z vás, kdo do své rodiny návštěvu z Německa přijmete.

Ve čtvrtek v 18. hodin se s našimi hosty sejdeme v Kruhu při besedě a studené večeři. Jste srdečně zváni. Kdo byste mohl přispět s občerstvením, domluvte se se sestrou Liou Ryšavou.

Ve středu dopoledne se v Kruhu sejde skupinka maminek s nejmenšími dětmi k hrám, písničkám a kávě.

Tento týden se ještě nesejdou děti na biblickou hodinu, protože bratr farář bude v Praze na schůzce zpěvníkové komise. Už se však ví, že se mladší děti budou scházet v pátek ve 13 hodin na faře. Termíny pro biblické hodiny starších dětí a konfirmační cvičení se teprve budou domlouvat.

Část mládeže je na hudebním festivalu v Jimramově. Příští týden se však pravděpodobně mládež už sejde v sobotu ke své pravidelné schůzce.

Příští neděli se sejdeme při bohoslužbách, jako obvykle v 8.30. Nedělní škola však začne výjimečně hned v presbyterně, aby se děti i učitelé mohli vrátit po kázání do kostela a být spolusvědky křtů Lucie a Filipa Hajznerových z Miroslavi.

Na pomoc postiženým povodněmi jsme během srpna vybrali ve zvláštní sbírce přes 10.000,- korun. Pokladnička-kostelíček je dnes k dispozici na tento účel naposledy. Velmi děkujeme všem, kdo přispěli.

Pokud máte někdo nějaký návrh, jak použít peníze z Dárkování (kromě platby Adopce na dálku), prosíme, napište to na lísteček a vložte do krabice na stolečku pod kruchtou. V pondělí by o tom mělo již rozhodnout staršovstvo.

Ještě jednou vás zvu, abyste po bohoslužbách využili příležitosti k posezení v Kruhu.

Ohlášky měla Daniela Bednaříková.