Pašije 2010

Letošní velikonoční týden jsme zahájili skutečně důstojně a krásně. Na Květnou neděli odpoledne zazněly miroslavským kostelem Lukášovy pašije od J. S. Bacha v provedení Brněnského ekumenického sboru se sólisty a komorního orchestru, vše pod vedením Luboše Rause. Velmi si vážíme toho, že členové BES k nám znovu přijeli a jsme rádi, že se jim v našem kostele dobře zpívá i hraje. Kostel byl téměř zaplněn; jsme potěšeni, že k nám přijeli spolu s účinkujícími i jejich rodinní příslušníci a přátelé a že k nám našli cestu i přátelé katolíci, stejně jako hosté například z Nosislavi.

Zcela neočekávaná byla pro nás posluchače nabídka připojit se ke zpěvákům při zpěvu chorálů. Dobře připravený program na lavicích to umožňoval, a tak jen málokdo tuto možnost nevyužil. Z role pasivních posluchačů jsme se rázem stali účastníky děje a pašijní příběh se stal i naším příběhem. Už jsme nebyli v kostele „jen“ na velikonočním koncertě; prožili jsme díky evangelistovi Lukášovi, Johanu Sebastianu Bachovi a účinkujícím strhující příběh Ježíšových Velikonoc. Hudební, citový i duchovní zážitek byl skutečně hluboký. Děkujeme. Přeju Vám požehnané sváteční dny.

Lia Ryšavá