Setkání maminek v květnu a červnu

Setkání maminek
 s malými dětmi

(batolátka až 4 roky)

Chcete se setkat s jinými maminkami?

Chcete si s dětmi zazpívat písničky, naučit se říkadla a tanečky?

Chcete si s dětmi něco vytvořit, uplácat či nalepit?

Srdečně Vás zveme na setkávání maminek s dětmi,
každou lichou středu od 9 do 11 hodin

Pro děti: Říkadla, písničky, tvoření pro děti.

Pro maminky: Káva, popovídání.

Termíny příštích setkání:
12. a 26. května 2010
9. a 23. června 2010

Setkání se koná v sálku
u evangelického kostela, Husova 44.