Volba poloviny staršovstva a slib nových členů staršovstva

Volba
V neděli 14. března při výročním sborovém shromáždění proběhla volba poloviny staršovstva.

V tajné volbě byli zvoleni tito bratři a sestry: Eliška Férová, Vlastimil Fér, Jarmila Šimšová,

Josef Němec , Jindřich Mach  a  jako náhradník Jaromír Šimša.

Při shromáždění jsme poděkovali za dlouholetou službu kurátora bratru Jiřímu  Doubravovi, který již nekandidoval.

Na první společné schůzi celého staršovstva proběhla volba kurátora , kterým se stal bratr Jindřich Mach a místokurátorkou byla zvolena Rut Vesecká, která je současně i sborovou účetní. Pokladní sboru je sestra Jana Ryšavá.

Slib

V neděli dne 18.dubna jsme při celosborových bohoslužbách byli svědky slibu nových členů staršovstva. Po přečtení slibu a jeho stvrzení noví členové, podáním ruky bratru seniorátnímu kurátorovi bratru Zikmundovi, vstupují starší do své práce, ke které je sbor povolal.

Přejeme jim Boží ochranu a přítomnost  Ducha Svatého při jejich konání.

V témže shromáždění vykonal předepsaný slib náš bratr farář Ondřej Titěra, který byl zvolen náměstkem seniora brněnského seniorátu. Slib skládal do rukou náměstka synodního seniora bratra faráře Pavla Kašpara. Přejeme bratru faráři sílu od  Pána Boha a také mu jako staršovstvo a sbor chceme být nápomocni.

Po bohoslužbách jsme všichni setrvali při kávě, čaji a pohoštění v Kruhu , besedovali jsme s našimi hosty o jejich práci a otázkách, které jsou v naší církvi aktuální.

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/SlibNoveZvolenychClenuStarsovstva#

Rut Vesecká