25. dubna 2010

 Bratři a sestry, vítám Vás všechny na dnešních bohoslužbách – je třetí neděle po Velikonocích, tzv. Jubilate – Chvalte.

2)                  V 10 hodin budou  bohoslužby v Litobratřicích a v půl druhé v Bohuticích, kam přijedou také Krumlovští.                 

4)                    Zvu Vás velmi srdečně na nešporní pobožnost v 19°° poté  do Kruhu na program Mirka Šimši „Aktuality z vesmíru“.

5)                  V příštím týdnu se sejdou

                    v úterý v 15.30 starší děti na faře

                    ve středu od 9 hodin maminky v Kruhu

Rozloučení se zesnulým Dominikem Smejkalem se bude konat ve středu ve 14 hodina na evangelickém hřbitově, kde uložíme jeho urnu do hrobu. Budeme zpívat z evangelických zpěvníků, prosím vezměte si je s sebou.

Do Boží ochrany odevzdáváme všechny nejbližší malého Dominika a vyprošujeme jim Boží ochranu, milost a nalezení pokoje.

                    ve středu večer v 19°° bude zkouška zpěvu v Kruhu

                    ve čtvrtek ve 20°° se sejdou učitelé NŠ na kroužku

                    v pátek ve 13°° mladší děti na faře

                    v sobotu v 19°° mládež

6)                    Příští neděli 2. května bude hostem na kazatelně br. seniorátní farář Jiří Šimsa. Náš br.fr. bude sloužit ve Slavkově a Heršpicích.

7)                  Oprava střechy zdárně pokračuje, hlavní část je již hotová, zítra a pozítří budou řemeslníci práci na spojích dokončovat. Oprava štítu přijde na řadu za týden.

8)                    V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, při níž presbyteři rozhodli, kromě  jiného, o konání sborového odpoledne se  slavností k 75. výročí postavení modlitebny v Bohuticích. Počítejte tedy již teď s nedělí 13.června , abychom se společně  na slavnostní  bohutické bohoslužby  vypravili.

9)                  Většina z Vás ví, že náš sbor má webové (internetové) stránky. Účel mají, jsou-li aktuální. Děkujeme sestře Ivě Ryšavé, že je ochotna i nadále se sborovými stránkami aktivně pracovat a obnovovat je. K tomu ji presbyteři na minulé poradě pověřili a současně jí děkují za ochotu. Aby stránky sloužily svému účelu, je třeba dodávat sestře Ivě, byť by jen kratičké a drobné, zprávy ze sborového života. Vzadu v kostele na nástěnce jsou podrobné informace o stavu, možnostech a využívání našich webových stránek. Staršovstvo vás prosí abyste, kdokoli můžete, přispěli k oživení sborových stránek. Děti, mládeži, presbyteři, zpěváci, maminky či seniorky – pište na web! Zprávu je možné sestře Ivě poslat e-mailem, ale také předat písemně na papíře. O naše webové stránky mají zájem i naši blízcí a přátelé mimo Miroslav, využijme této možnosti.

10)              Také letos se chystáme na sborovou rekreaci na Blažkov. Na stolečku pod kruchtou si vyzvedněte přihlášky  a obratem je vyplněné odevzdejte sestře Jarmile Šimšové.

  Bylo oznámeno, že do Miroslavi přijde na podzim na praxi jeden z vikářů. Podrobnosti zatím nevíme, ale těšíme se.

12)            Děkujeme, že se vás 17 přihlásilo ke společné cestě do Spremberka v září. Přihlásit  se můžete i nyní přesto, že bychom rádi předběžný seznam účastníků již tento týden odeslali br.fr. Werdinovi.

13)            S potěšením oznamujeme, že zastupitelstvo města Miroslav schválilo finanční dar našemu sboru ve výši 100 000 Kč jako příspěvek na novou krytinu kostela.

Ohlášky měla Lia Ryšavá