Oprava střechy evangelického kostela v Miroslavi.

Miroslavský kostel byl postaven v r.1848 na darovaném pozemku od soukromého vlastníka. Nelehké poměry při rozhodování o vlastní stavbě a samozřejmě i finanční potíže, to vše popisuje miroslavský farář Jaroslav O.Sochor při stoletém výročí od postavení tohoto kostela. Do dnešní doby tato stavba prošla mnohými úpravami, opravami a rekonstrukcemi. Podrobně je tento časový přehled jednotlivých oprav popsán na webové stránce miroslavského sboru – „Evangelický kostel“.
Letos, v roce 2010, došlo k zahájení dlouho připravované rekonstrukci střešní krytiny.
Doposud, větší část střechy, pokrývaly eternitové šablony, které byly položeny v r. 1980. Po dvou letech byla položena na půlkulaté absidě kostela nová krytina z měděného plechu. Věříme, že tato krytina absidy vydrží ještě minimálně 50 let. Tu eternitovou část střechy po třiceti letech bylo nutné vyměnit. Po jednání staršovstva v r. 2009 došlo k rozhodnutí použít jako novou krytinu také měděný plech. Jako hlavní důvod pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že absida je již pokryta tímto plechem. Také doporučení statika znělo: „ použít krytinu lehkou“ o malé hmotnosti. To proto, že v r.1995 při poruše statiky obvodových stěn byla celá stavba stažena ocelovými lany a nebylo by vhodné ji mnoho zatěžovat. K zahájení prací na novém pokrytí střechy došlo letos po Velikonocích, hned v úterý 6. dubna. Jako zhotovitel prací byla vybrána firma: „Klempířství Varga“ z Miroslavi.
Tomuto zahájení předcházelo složité administrativní vyřizování mnohých dokladů. Jednou důležitou věcí byla dohoda s Krajským Úřadem památkové péče, sestavení protokolu a „závazného stanoviska“ tohoto úřadu. Kostel je stavba vedená u tohoto úřadu jako památka pod č. ÚSKP 6563. Podali jsme také žádost o finanční příspěvek z tohoto památkového ústavu.
Na doporučení dvou pokrývačských firem jsme v r 2009 dostali návrh pořídit materiál už v tom r.2009, protože ekonomická situace předpokládala spíše zdražení materiálu, než jeho zlevnění. Tento nákup jsme také učinili.
Tento článek píši 21.4., kdy obě strany střechy jsou již plechem pokryty a zbývá konečné falcování spojů. Také ještě budou sestaveny sněhové zábrany a nový hromosvod. Jelikož štítová stěna kostela je také oplechována a na štítě jsou ozdobné stříšky, které je nutno také oplechovat, čeká nás ještě stavba lešení u štítu a tyto práce.
Byla provedena kontrola těchto prací pracovnicemi NPÚ. Protokol o této kontrole vyznívá ve všech částech v náš prospěch. Další kontrola z ústavu bude 6. května.
Tolik tedy k dosavadnímu průběhu prací.

Doubrava Jiří

http://picasaweb.google.com/miroslav.cce/OpravaStrechyKostela#