Výroční sborové shromáždění 14.3. 2010 od 8:30

Zazní zprávy ze života sboru.

Proběhnou volby poloviny staršovstva.

Zahájení výstavy fotografií ze sborových akcí roku 2009.