Kruh v prosinci 2009 a v lednu 2010

Závěr roku v našem sboru a tím i v Kruhu je už tradičně věnován převážně hudbě. Nejinak tomu bylo na konci roku 2009. Odpoledne na první adventní neděli, kdy byly dopoledne bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, bylo věnováno Dárkování.  Sváteční atmosféru ještě více zvýraznilo hudební vystoupení učitelů Základní umělecké školy Miroslav. Týden nato, 6. prosince, zazněla v Kruhu Hudba našich domovů. Hudební čísla v podání domácích dětských interpretů byla střídána verši nám dobře známé paní Jindřišky Mikoláškové, z jejíž knížečky Kytice jasmínu (Knihař 2009) jsem přečetla několik básní. Děti hrály s chutí – flétnu, klavír a dokonce i na klarinet. S potěšením jsme přivítali nové interprety – sourozence Sáru a Davida Šestákovy, kteří se nebojácně zhostili  svého úkolu. Dále vystoupili známí „kruhoví“ umělci – sourozenecké skupiny Markéta, Jakub a Daniela Ryšaví, Marta a Vojtěch Titěrovi, Eliška a Tomáš Ryšaví, Adéla, Emma a Vilém Bednaříkovi i s maminkou Danielou a její sestrou Michaelou.  Radek Fér a Karolína Ryšavá vystoupili tentokrát bez účasti svých sourozenců. Hudba našich domovů – pořad s dlouholetou tradicí – má, doufejme, pevné místo nejen v kruhových programech, ale také v našich srdcích. Odpoledne v poslední adventní neděli byli našimi hosty členové Znojemského komorního orchestru a Chrámového sboru od Svatého Kříže ze Znojma. Vážíme si toho, že se do Miroslavi rádi vracejí a že se jim v prostředí našeho kostela dobře hraje. Stejně tak jsme potěšeni, že miroslavská veřejnost vánoční koncerty přijímá vstřícně a že se naši spoluobčané na ně nechají rádi pozvat.

Lia Ryšavá