Kruh v lednu 2010

Leden je měsíc už tradičně skoupý na obyčejné kruhové programy. Při Novoročním koncertu v první lednovou neděli zazněla v našem kostele opět hudba, tentokrát v podání Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma. Sbormistr Jan Svoboda sestavil program převážně z méně známé vánoční hudby, zazněly také koledy z různých evropských zemí, stará barokní česká hudba a méně známé koledy moravské.

10. ledna se v Kruhu podával Čaj s ochutnávkou. Našim hostem byla sestra Martina Sikstová  – dověděli jsme se mnoho zajímavého a několik druhů čaje jsme mohli také ochutnat a zájemci si  dokonce  mohli vybrat z poměrně pestré nabídky. Ačkoliv se už v prostorách Kruhu vypilo mnoho šálků čaje (a od roku 1901 patrně mnoho desítek litrů tohoto lahodného a osvěžujícího nápoje), odborný výklad zde patrně ještě nezazněl. Ukázalo se, že čaj má mnoho příznivců, návštěva na tomto večeru překročila dlouhodobý průměr.

17. ledna byl našim hostem Otec Pavel Merta, farář Římskokatolické farnosti z Miroslavi. Spolu s naším bratrem farářem vykonali v Kruhu, v rámci Týdne za jednotu křesťanů, ekumenické bohoslužby. Pro letošní rok je společně připravili křesťané ze Skotska. Byla to milá shoda okolností, že jsme o skotských křesťanech během posledních několika měsíců slyšeli  častěji    v září nás totiž navštívili naši  skotští  přátele z Crossgates a Cowdenbeathu a v prosinci jsme byli hosty na divadelním představení jednoho herce (M.G.Částek, I Boží domácnost se musí uklízet), jehož děj je zasazen do Skotska a věnuje se vztahům katolíků a evangelíků v první polovině 20. století. Po ekumenických bohoslužbách jsme ještě přátelsky neformálně s panem farářem Mertou pohovořili a přijali jsme pozvání na mši do katolického kostela (20.1.), po níž přítomné pozdravil náš bratr farář.

Lia Ryšavá