Kurzy alfa

Sestry Jana Ryšavá, Míla Schwarzbachová a Jarmila Šimšová přijaly v loňském roce naléhavé pozvání sestry farářky Jany Špinarové ze Znojma a aktivně se zúčastnily Kurzů alfa, které znojemský sbor na podzim roku 2009 každý týden pořádal. V Kruhu 7. února  jsme s napětím poslouchali, co vše takový kurz obnáší a naše sestry jsme obdivovali. Kurzy Alfa jsou  misijně zaměřeny. Sbor, který je pořádá, zve hosty, zájemce o duchovní problematiku z necírkevního prostředí, k prostřenému stolu – k večeři, přednášce a rozhovoru. Přednášky na základní křesťanská témata – např. o víře či o  modlitbě –  připravila sestra Jana Špinarová, večeře chystali  členové znojemského sboru a řady spolustolovníků posílily i naše sestry, k nimž několikrát přidala také sestra Zdenka Havlová z Litobratřic. Jak v Kruhu zaznělo, účast na Kurzech Alfa byla přínosem nejen hostům, ale také hostitelům. Setkání se uskutečnilo 15x. Věřme, že k posílení víry a naděje všech.

Lia Ryšavá