Nedělní škola v roce 2009

Byl název programu, který se v Kruhu uskutečnil 14. února. Sestry Jarmila Šimšová a Daniela Bednaříková vyprávěly nejen o tom, jaké je to v nedělní škole našeho sboru, ale zejména o seminářích pro učitele nedělní školy, jichž se zúčastnily. Sestra Daniela přiblížila velmi živě zajímavé setkání českých učitelů N¦ a německých katechetů, které se uskutečnilo na jaře roku 2009 v Herlíkovicích a celocírkevního setkání učitelů NŠ v Praze. Představila také některé materiály, s nimiž se na kurzu seznámili, a pověděla nám také hodně zajímavého o možnostech, jak s dětmi zajímavě pracovat a motivovat je aktivní účasti na sborovém životě. Práce s dětmi v Německu se od naší praxe liší, přesto se obě skupiny mohly vzájemně obohatit a přinést do svých sborů nové podněty. Sestra Jarmila referovala o pravidelném setkání učitelů NŠ našeho seniorátu. Ačkoliv posluchači už dávno odrostli nedělní škole, zájem o tuto tématiku byl velký a rozhovor bylo nutno uzavřít pro pokročilou hodinu. Jsme si všichni vědomi důležitosti práce s dětmi, jsme rádi, že je v našem sboru početná skupina učitelů NŠ, kteří dělají svou práci opravdově a jak Daniela případně vystihla – jdou na to srdcem. Všichni jsme si také rádi zavzpomínali na svoje nedělkovská léta a několikrát jsme také pochválili způsob, jak bratr farář každou neděli děti do nedělní školy ze shromáždění vysílá. Ta poskakující skupinka před stolem Páně – která zcela samozřejmě obklopuje svého faráře, něco mu, sice většinou nesrozumitelně, odpovídá a viditelně se těší do nedělky, kam se řítí středem kostela, v němž se cítí bezpečně a doma –  to je budoucnost církve. Při tomto programu jsme patrně všichni pocítili velikou vděčnost za naše učitele nedělní školy a děkujeme jim za všechnu péči, kterou své práci věnují.

Lia Ryšavá