Výtěžek Dárkování

Charitativní adventní sbírka

„Dárkování“ v evangelickém kostele

první adventní neděli 28.listopadu 2010 v 15°° hodin

Celkem jste darovali 25.800,-Kč

         7.000,-Kč na Adopci na dálku,kde podporujeme vzdělání Marie Namutebi z Ugandy

        12.800,-Kč doplnění sociálního fondu,ze kterého byla poskytnuta pomoc rodinám z Frýdlantu, Dolní Řasnice a okolí, které byly vážně postiženy záplavami

         6.000,-Kč Domovu odpočinku ve stáří v Myslibořicíchna probíhající výstavbu nového výtahu

 

Velmi, velmi Vám děkujeme za obětavost.

Pomohli jste jmenovaným lidem na konkrétních místech s jejich jasně formulovanou starostí.

Aby neubyla ani koruna, režijní náklady spojené s rozesláním pomoci

hradí Farní sbor ČCE v Miroslavi z vlastních prostředků.

Na další podrobnosti se ptejte na faře.