Z domácích zdrojů II

v Kruhu pokračovaly večery, které svědčí o tom, jak důležitou roli každonedělní setkávání při nešporu a poté v Kruhu pro nás má.  Poslední květnovou neděli, 30.5. 2010, jsme besedovali na téma Jezdíme do kazatelských stanic. Tentokrát nebyly v centru pozornosti služby čtenářů, ale doprovod faráře či předčitatele na bohoslužby do Litobratřic, Moravského Krumlova, Bohutic a do Troskotovic.  Je to služba, kterou na rozpisu najdeme v kolonce zpěv. Důvodem k zařazení tohoto programu byla jednak nutnost znovu si připomenout, jak mnoho rozličně lze ve sboru sloužit i obava, že nám ubývá sil a občas ze zaplněné kolonky nikdo s sebou nejede, a také jsme otevřeli prostor k vyjádření těm, kteří tímto způsobem život ve sboru obohacují. Beseda byla živá a určitě i užitečná.

Týden nato, 6. června 2010, nám bratr farář pověděl, jaké to bylo na synodu. Velice si vážíme možnosti být věcně a přitom dobře informováni o dění na synodním jednání od přímého účastníka. Jistě si můžeme a také přečteme oficiální stanoviska, ale být téměř přitom, to je výhoda Kruhu. A tak jsme poslouchali se zaujetím. Vděčně jsme vyslechli i zprávy o dobré práci nové synodní rady i o pozitivních změnách ve fungování synodní kanceláře. Jen postesknutí nad nevyhovujícím  prostorem,  kde se letošní synod konal, kalily i nám dobrý dojem z letošního zasedání synodu.

Lia Ryšavá