13. června 2010

1)      Přivítání

2)      Další bohoslužby dopoledne NEbudou.

3)      Vše směřuje do Bohutic, kde se ve 13.30 konají pravidelné, ale slavnostnější bohoslužby k 75.výročí postavení tamní modlitebny. Kázáním poslouží sestra fr. Kadlecová ze Silůvek, kam Bohutice za války patřily. Zazpívají zpěváci, ti jedou do Bohutic už dřív. Přečteme z historických dokumentů a prohlédneme si starší fotografie týkající se modlitebny v Bohuticích. Závěrem přijmeme pozvání bohutických sester k pohoštění pod širým nebem.  Pro ty, kdo nepojedou po vlastní ose bude nachystán malý autobus, který pojede ve 13°° od fary, pak přes Václavov, kde zastaví a také u kovárny. Pojeďte dnes dopoledne do Bohutic.

4)      Večer nebude nešpor a Kruh.

5)      V příštím týdnu:

v úterý maminky u Drastíků od 9°°

                                   starší děti v 15.30 na faře

                                   závěrečný Kroužek učitelů NŠ s bilancí a plány do budoucna ve 20°°

            ve středu ve 13.30 sestry seniorky

      v pátek mladší děti ve 13°°

6)      Už v pátek večer a zejména během soboty se sjede do Miroslavi tzv. „megamládež“ z Miroslavi, Třebíče, Vanovic, Nosislavi a Brna v celkovém počtu cca 35 účastníků. Mládež požádala o užití sborového bytu a očekávejte nesměle vyslovené další smělé požadavky k podpoře této akce. Přejeme úspěch.

7)      Příští neděli 20.června se bude konat tzv. rodinná neděle s dětmi a pro děti našeho sboru. Pozvány jsou i děti s ř.k. farnosti. Všichni společně probereme při bohoslužbách další úlohu NŠ, zazpíváme spolu s dětmi z jejich zpěvníku, i mládež necháme zazpívat. Hravý program po bohoslužbách vyvrcholí procházkou ke katolickému kostelu, kde budeme moci vyšplhat až na věž a dotknout se zvonů.

8)      Dětská neděle bude mít i druhý díl – v Hudbě našich domovů v Kruhu od 17°° hodin ? Už dnes hlaste sestře Lie, malí i velcí, jaké budou vaše příspěvky v Kruhu.

9)      Sbírka příští neděle bude na solidaritu sborů – doplnění Personálního fondu.

10)  Sbírka darů JJ byla odeslána ve výši 18.434,-Kč, velmi všem děkujeme.

11)  Děkujeme bratřím, zejm. Mirkovi Šimšovi a Jindřichu Machovi za úpravu vjezdu u zadní brány. Všichni se tam smíte projít, než se po bohoslužbách zamkne brána.

12)  Do pokladničky-kostelíčka přijímáme vaše dobrovolné dary na pomoc lidem postiženým povodněmi na severu a východě Moravy. Tuto naši pomoc dostane Diakonie naší církve, která v těch místech organizuje pomoc.

13)  Zveme na nedělní odpoledne 27.června „pod novou střechou“, kde se od 15°°hodin chceme sejít s řemeslníky i dárci, díky jimž má náš kostel takovou krásnou střechu. Podrobnosti příští neděli.

14)  Evě Machové se ve středu v ivančické nemocnici narodil syn Jan. Velmi přejeme oběma, aby byli oba zdravotně vpořádku a těšíme se, až je uvidíme mezi námi.

15)  Koncerty a další církevní slavnosti konané v našem okolí sledujte na nástěnkách.

Ohlášky měl Ondřej Titěra.