18. září 2011

        Vítám vás.

        Bohoslužby dnes jsou ještě v 10hodin v Litobratřicích.

        Náš br.fr. je v administrovaném sboru v Jevišovce.

        Dnes odpoledne v 17°° hodin se sejdeme v Kruhu ke krátké nešporní pobožnosti, a potom k vyprávění paní Věry Sosnarové z Pohořelic, která prožila 16let svého života v ruském gulagu. Je jistě dobré, aby svědectví pamětníka těchto zločinů slyšeli všechny generace a doufejme, že i užitečné pro budoucnost. Přijďte v pět do Kruhu.

        Včera jsme se zde v kostele rozloučili při pohřební pobožnosti s bratrem Milošem Šimšou, který tragicky zahynul minulé pondělí. Jako slovo potěšení k nám znělo slovo modlitby Páně „přijď tvé království, buď vůle tvá“ . Myslíme na zarmoucenou rodinu.

        Bohoslužby minulé neděle vysílané televizí způsobily zajímavé reakce od známých i neznámých osob zblízka i zdáli (dokonce i ze Slovenska). Staršovstvo vám všem, kdo jste svou účastí zde v kostele tak posloužili mnohým dalším, za vaši vstřícnost a trpělivost děkuje.

        Ještě jednou děkujeme všem, kdo se ochotně zapojili do hostitelské péče o studenty a učitele z německého Recklinghausenu, včetně společného čtvrtečního večera. Hosté odjížděli s vděčností a nadmíru spokojeni.

V příštím týdnu se koná:

– v úterý správní komise hrabětického sboru. Odjíždíme v 17.30hodin.

– od úterý do čtvrtka (20.-22.9.) se koná v Kruhu bazar dětského oblečení. V úterý odpoledne se budou věci přijímat, ve středu a ve čtvrtek bude možnost je koupit. Podrobnosti čtěte na nástěnce.

– ve středu ve 14.45 se sejdou k biblické hodině starší děti

– v pátek ve 13 hodin mladší děti,

– a v pátek v 15.15 konfirmandi.

– v sobotu – od 9 hod. v Kruhu pečení chleba pro neděli Díkčinění – podrobnosti Eva Ryšavá v nedělce

 v sobotu – mládež v 19°°

Příští neděli 25.září budeme ráno při bohoslužbách v 8.30 slavit Díkčinění. Bude též vysluhována svatá večeře Páně. Sbírka bude na potřeby sboru.

+ odpoledne v 16°° cimbálová muzika Ivo Farkaše a Mužáci z Pohořelic – koncert v kostele

        Připomínáme dva týdnu dopředu, že v neděli 2.října ve 14°° hodin budou v Brně v Červeném kostele ordinováni vikáři posledního ročníku, včetně našeho br.Jana Zámečníka.

        Zapisujte se v nástěnce před kostelem na nedělní zájezd 9.října na sborovou slavnost do Nosislavi. Zájemci o noční pěší túru (35km) získají informace na faře.

Martin Ryšavý