20. března 2011

Bratři a sestry, vítám Vás na dnešních bohoslužbách. Je 2.  neděle postní, která nese latinský název Reminiscere podle prosby v Ž 25, 6 „Hospodine, pamatuj na svoje slitování“. Ž 25 jsme zpívali jako první píseň.

Bratr farář Titěra dnes slouží v administrovaném sboru, káže v Jevišovce.

Čtené bohoslužby budou v 10 hodin v Litobratřicích.

Srdečně Vás zvu na nešpor v 17 hodin, kdy už bude kázat náš bratr farář, a do Kruhu. Program o meteorologii si připravil bratr Jiří Doubrava.

Následující týden se uskuteční pravidelná setkání dětí i dospělých:

        v pondělí v 15.45 biblická hodina starších dětí

        v úterý v 9.00 hodin se sejdou maminky s br.fr. u Machů na Rybniční ul.

        ve středu v 9.00 hodin dopoledne se sejdou v Kruhu maminky s dětmi, srdečně zvu a pozvěte i svoje známé, klub Medvídek je všem otevřen

        ve středu v 17°°biblická hodina v Bohuticích

        ve středu v 19.00 se sejdou ke zkoušce zpěvu zpěváci

       ve středu ve 20.15 se koná kroužek učitelů NŠ

        ve čtvrtek v 17.00 je čas pro pravidelnou biblickou hodinu dospělých  v presbyterně. Srdečně vás zvu.

        v pátek ve 13°° jsou do biblické hodiny zvány mladší děti

        v pátek v 19°° v kostele bude první postní setkání při zpěvu a meditaci z Taizé v kostele. Nezapomeňte na možnost pátečního postního ztišení a přijďte do kostela.

        v sobotu v 19.00 se koná schůzka mládeže, také na toto setkání srdečně zvu

Příští neděli, dá-li Pán, se sejdeme na pravidelných bohoslužbách v 8.30.

Po nich bude následovat konfirmační cvičení a pro všechny bude připraveno posezení v Kruhu.

Odpoledne příští neděli 27. března v 16.00 bude v našem kostele koncert skupiny CANTICA z Kutné Hory, na který vás už dnes srdečně zvu.

Připomínám, že je stále ještě možné podpořit umístění našeho kostela mezi třiceti nejlépe opravenými kulturními památkami Jihomoravského kraje formou SMS (za 3,-Kč). Pokud jste tak neučinili a pokud máte přátele, kteří by náš kostel mohli podpořit, prosím pamatujte na to. Bližší informace jsou na nástěnkách.

Kolem modlitebny v Moravském Krumlově je potřeba provést ošetření trávníků a úpravu keřů.Žádáme proto ochotné bratry a sestry,kteří by chtěli při tomto pomoci na brigádu,která se bude konat v sobotu 26.března v 8 hodin.Organizaci má na starosti br. kurátor.
Sestra Alžběta Dočkalová pozdravuje všechny členy sboru  z Léčebny dlouhodobě nemocných ve Znojmě,kde pobývá již třetí měsíc. 

Sbírka dnešní neděle je určena na církevní tisk. Náš sbor pravidelně podporuje vydávání sbírek kázání. Prosím pamatujte na tento účel svými dary.

Dnešní kázání je taktéž ze sbírky kázání, autorem je farář Jan Keřkovský.

Prosím děti, aby se společně se svými vyučujícími vypravily do NŠ a přeju jim, aby se všem v NŠ dobře dařilo.

Upozorňuji na změnu času příští neděli!

Zazpívejme nyní píseň 433 Otče náš, milý Pane

Lia Ryšavá