27. března 2011

Dnes je třetí neděle v postu a já vás všechny vítám v tomto shromáždění.

Po bohoslužbách se sejdou konfirmandi s br.farářem ke cvičení v presbyterně po

skončení NŠ. Pro všechny ostatní je připraveno v Kruhu posezení při kávě a čaji.

Bohoslužby se budou konat ještě odpoledne 13.30 v Bohuticích.

                             

Srdečně zveme na koncert pěveckého sboru CANTICA z Kutné Hory, který se koná zde v kostele v 16°°.

V příštím týdnu:

 v pondělí NEBUDE biblická hodina starších dětí,protože br.fr.je v Brně na                            seniorátním výboru.

V úterý dopoledne je možno se svésti s br.farářem na hodinu do Myslibořic.

          V 19.30 cvičíme zpěvy z Taize

ve středu od 9 hodin Klub maminek v Kruhu

          ve 13.30 se sejdou sestry seniorky v kruhu

          v 19°° zpěv také v Kruhu

ve čtvrtek v 17°° biblická hodina dospělých na faře

v pátek ve 13°° biblická mladších dětí na faře

          v 19°° bude v kostele opět postní ztišení s písněmi z Taize

v sobotu v 19°° se sejde mládež

Děkuji všem,kdo jste se včera účastnili brigády kolem modlitebny v Mor.Krumlově.

Příští neděli 3.dubna budou bohoslužby jako obvykle v 8.30 v Miroslavi a potom v Litobratřicích,odpoledne v Troskotovicích. Program do Kruhu připravuje br.Mirek Šimša.

Do čtvrtka 31.3.máme možnost posílat SMS pro náš kostel (v současné době máme 650 hlasů a jsme 4. v pořadí ze 30 zúčastněných).

Děti prosím,aby přišly sem ke stolu páně,než odejdou do NŠ.

Jarmila Šimšová