3. dubna 2011

Přivítání – 4. neděle postní Laetare (Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme)

bohoslužby dnes: 10:00 Litobratřice, 14:00 Troskotovice

 

17:00 nešporní pobožnost + program v Kruhu
Mirek Šimša – tři části: 1) k výročí pádu polského letadla s vládní delegací 2)vesmírn é nafukovací stanice 3)aktuality z kosmonautiky

 

v příštím týdnu:

pondělí: 14.45 starší děti

               19:00 domluva o pátečních písních z Taize – zváni jsou všichni, kdo mají chuť a čas připravovat páteční postní podvečery

úterý:            9:00 maminky s farářem u Bednaříků (změna – původně u Brabců)

19:00 pravidelná porada staršovstva (kniha pod kruchtou!)

 

středa:  MIMOŘÁDNĚ v 17:00 biblická hodina dospělých v Bohuticích, společná i s miroslavskou !! odjezd do Bohutic v 16.45 od fary a z míst po domluvě

 

čtvrtek: NEBUDE již biblická h.

pátek:        13:00 mladší děti

 

19:00 zpěvy z Taize v kostele

19.30 zkouška zpěvu

 

sobota: 19:00 mládež

 

Příští neděli 10.4. po bohoslužbách konfirmační cvičení (+ v Kruhu káva, čaj)

 

Na další víkend 15.-17.4. chystá mládež pobytový program pro děti z NŠ v Kruhu – podrobnosti u Terezky Ryšavé. Program skončí na květnou neděli rodinnými bohoslužbami.

 

Na nástěnce před kostelem čtěte pozvání do okolních sborů: dnes odpoledne přednáška ve Znojmě, příští neděli navečer v Nosislavi.

 

 

Martin  Ryšavý