24. července 2011

Bratři a sestry, vítám Vás všechny při dnešních bohoslužbách, 5. neděli po svaté Trojici. V Heslech Jednoty bratrské je na dnešní den připomenut verš z epištoly Efezským: „Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. (Ef 2, 8-9)

Dnes jsou bohoslužby také v Bohuticích ve 13.30.

Zvu Vás na nešporní shromáždění v 19°° a do Kruhu. Program „O seniorech a práci s nimi“ si připravuje sestra Eliška Férová.

Ve středu v 13.30 mají v Kruhu svou pravidelnou schůzku sestry seniorky.

Příští neděli jsou pravidelné bohoslužby v 8.30, kázáním poslouží bratr vikář

Včera, v sobotu 23. července, se konal pohřeb v Hrušovanech nad Jevišovkou. Ve věku 83 let zemřela členka hrabětického sboru sestra Pavlína Eliášová.

Přijměte prosím informace, které týká druhé neděle v září:

Pracovníci České televize, studio Brno, potvrdili zájem vysílat přímým přenosem bohoslužby s dětmi z našeho kostela v Miroslavi v neděli 11.září.  Staršovstvo o tomto záměru ví, berme tuto možnost jako jednu z (moderních) příležitostí otevřít náš sbor světu kolem. Víme o mnohých, kdo do kostela v neděli nemohou (nebo nechtějí), budou mít takto možnost nahlédnout k nám a připojit se např. zpěvem. Vydávat svědectví skrze masová média jistě není pro nás běžnou praxí, tušíme, že se budeme  muset částečně přizpůsobit pravidlům televize, ale chápejme, prosím, tuto příležitost jako službu druhým. Podrobnosti budou dojednány první týden v srpnu, potom budeme informováni.

 Poslední bod ohlášek je srdečné pozvání pro všechny na posezení v Kruhu po bohoslužbách.

Lia Ryšavá