Nedělní škola v Bohuticích na výletě

https://picasaweb.google.com/miroslav.cce/VBohuticichSNedelniSkolou#

V neděli 12.6., ačkoliv byla svatodušní, jely děti z nedělní školy a někteří jejich rodiče na výlet do Bohutic.

Někoho dovezl linkový autobus, jiní přijeli autem. Sraz byl před katolickým kostelem v Bohuticích. Bylo zataženo a pofukoval vítr. Vydali jsme se nejprve k uměle vytvořené jeskyni, kde jsme si vyslechli příběh o vzniku pravé Lurdské jeskyně ve Francii. Tuto, v Bohuticích, nechal zbudovat v meziválečném období zdejší farář A. Prášek a ta sloužila poutníkům z Moravy a okolí, jako „náhradní Lurdy“. Konalo se k ní každoročně několik poutí a počty poutníků dosahovaly až k 7 tisícům za víkend. Podnikavý katolický kněz ve 30. letech tak získal od poutníků dostatek financí, aby začal uskutečňovat další svůj záměr a to vybudování Svatováclavského parku pod hřbitovem, kde chtěl zařídit 14 zastavení „Křížové cesty“. Nakoupil v Libanonu cedrové dřevo a nechal z něj zhotovit v Kutné Hoře u sochaře Bohumila Beka 54 soch v životní velikosti. Bohužel 2. světová válka změnila plánované umístění soch a jejich skutečný příběh jsme si vyslechli v podání starosty obce, který nás srdečně přivítal a stal se našim ochotným a skvělým průvodcem. Kromě soch z křížové cesty, momentálně prozatímně vystavených ve čtyřech prostorách zámku, jsme navštívili také opravený a zrestaurovaný katolický kostel a nahlédli do dvou opravených zámeckých sklepů. Pak jsme zamířili na kopeček sv. Michaela, kde jsme se pokochali a mnozí přikrmili houf koz a ovcí s mláďaty. Po připomenutí příběhu archanděla Michaela tetou Danielou a zazpívání písně Byl boj na nebi, jsme se po cestě podél trati přesunuli na sváteční bohoslužby s Večeří Páně ve zdejším evangelickém kostelíku. (Je kazatelskou stanicí našeho sboru v Miroslavi.) Náš pan farář si připravil kázání srozumitelné dětem a po kostele nás místní pohostili výborným slaným i sladkým občerstvením s minerálkou. Byli rádi, že jsme jejich řady posílili, jak se patří ve svátek a že se nám, v jejich obci líbilo.

Jistě bylo užitečné se dozvědět, jak se, téměř sousední obec, snaží bojovat o své místo “na slunci”.  Že podnikavost a vynalézavost, jak zviditelnit obec, přilákat turisty a zájem veřejnosti, mezi místními, nevymizela. Že si zde váží kulturních památek a navazují na odkazy z dřívějších dob. Snaží se získat finance na další potřebné projekty a stmelovat vlastní obyvatele různými kulturními akcemi během roku.

Iva Ryšavá