24. dubna 2011

1)      Dnes je slavný Boží Hod Velikonoční, vítejte, sestry a bratři, při těchto bohoslužbách.

2)      Budeme dnes v den Vzkříšení také vysluhovat VP. K tomuto Kristovu Hodu jsou zváni všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost.

3)      Využíváme dnes poprvé dar Skotské presbyterní církve při vysluhování VP, možnost využít malých osobních kalíšků. Staršovstvo nechce nic měnit na dosavadním způsobu vysluhování VP dvěma velkými kalichy. Tak budeme konat i nadále.  Protože si však přejeme, aby pokud možno celý sbor mohl společně přistupovat ke stolu Páně, a aby ani např. momentální zdravotní indispozice tomu nemusela být překážkou, máme  nyní možnost využít praxi konanou v jiných církvích. Každý, kdo chce využít individuální kalíšek, si ho sám , při vstupu do kola nebo kdykoli během vysluhování, vezme a počká na vysluhujícího s kalichy. Při odcházení sám kalíšek vrátí. Po svátcích staršovstvo očekává otevřený rozhovor o této praxi.

4)      Sváteční bohoslužby s vysluhováním VP budou dnes slouženy také v 10hodin v M.Krumlově a odpoledne ve 14°° v Troskotovicích.

5)      Chrámová sbírka dnešní neděli je určena v celé církvi na tzv. Hlavní Dar Lásky. Letos je určena pro sbor v Chrastu u Plzně. Podrobnosti čtěte na nástěnce před kostelem. Zároveň probíhá sbírka darů JJ, ta bude až do konce května. Za vaši obětavost velmi děkujeme.

6)      Zítra, na velikonoční pondělí budou bohoslužby zde v 8.30 a připravuje je mládež s br. vikářem.  Zveme vás do kostela, stále jsou svátky.

7)      V Litobratřicích budou zítra bohoslužby v 10 hodin s vysluhováním VP.

8)      V příštím týdnu:

v úterý večer v 18°° se v Hraběticích sejde Správní komise

ve středu: dopoledne klub maminek,

               odpoledne ve 13.30 sestry seniorky

v pátek: zkouška zpěvu v 19°° hodin   ?

v sobotu se pravidelně v 19°° schází mládež

Biblické hodiny dětí nebudou, br.vikář má dovolenou a já odjíždím, vyslán SR, na konferenci do Maďarské ref.církve.

9)      Příští neděli, 1.května odpoledne v 16°° hodin se bude zde  kostele konat koncert; recitál zpěvačky a kytaristky Evy Henychové. Pohledem na její tvář na plakátech si jistě vzpomenete, že v Miroslavi již byla (jednou se Slávkem Klecandrem, jednou sama). Příští neděli odpoledne přijďte na koncert.

10)  Pro chystanou Noc kostelů (pátek 27.5.) bychom opět rádi připravili mj. nástěnku s fotografiemi ze života našeho sboru. Kdo byste mohl půjčit, domluvte se s Liou Ryšavou. Podobně prosíme o zapůjčení starých, cizojazyčných či jinak výjimečných Biblí. Chtěli bychom je na jeden den vystavit. Máte-li nějakou výjimečnou Bibli doma, opět se obraťte na Liu nebo na mě.

Ondřej Titěra