2. října 2011

         dnes ještě bohoslužby v Litobratřicích, v M.Krumlově s vysluhováním VP a odpoledne v Troskotovicích

         odpoledne ve 14°° hodin se v Brně koná slavnostní ordinace letošního ročníku vikářů, bude mezi nimi i náš br. Jan Zámečník. Zúčastníme se.

         dnes večer nebude nešpor ani program v Kruhu

         někteří mládežníci jsou na Celocírkevním sjezdu v Jihlavě.

 

v minulém týdnu se konala porada staršovstva, vybíráme několik usnesení:

ü     Sbírka minulou neděli na charitativní a sociální práci vynesla 2 389,- Kč, sbírka  Darů vděčnosti při VP: 2 410,- Kč. Velmi děkujeme.

ü     staršovstvo rozhodlo, že ve způsobu vysluhování VP, tj. ze dvou kalichů spolu s nabídkou možnosti užít případně individuální kalíšek, budeme pokračovat

ü     děkujeme všem, kdo se podíleli na pohoštění cimbálové kapely a mužáků minulou neděli

ü     staršovstvo prosí, abyste nadále nabídli pohostinství pro účastníky seniorátní školky mládeže 14.-16.října (zápis na nástěnce)

ü     staršovstvo souhlasilo s finanční půjčkou 50.000,-Kč se splatností tří let od sboru v Hraběticích na spolufinancování výroby nových oken do modlitebny v Bohuticích

ü     staršovstvo zahájilo diskusi o formách a problematice způsobů sborové práce

ü     pěvecký sbor pojede zpívat v úterý 11.10. do Břeclavi

                v příštím týdnu: plánovaná návštěva skupiny přátel ze Spremberka se zmenšila na návštěvu manželů Grögerových. Budeme se těšit na setkání s nimi.

         Významná a důležitá je návštěva 40členné skupiny z Bavorska ve středu 5.10. večer. Jejich zájem o místo, kde dříve žili spolu  Židé, Němci i Češi, vyvrcholí besedou a společnou večeří u nás v Kruhu (a v kostele). Zván je i ř.k.farář P.Pavel Merta a představitelé města. Předem děkujeme sestrám za službu v kuchyni a při stolech. Podrobnosti o této návštěvě ví sestra Lia Ryšavá.

         biblické hodiny dětí ve středu (14.45) i v pátek (13°°), stejně jako konfirmační cvičení v pátek (15.15) se budou konat jako obykle.

         zkouška zpěvu bude v pátek spolu se zpěváky z Nosislavi a začne již v 18.30! hodin.

         příští sobotu 8.října se koná seniorátní setkání učitelů NŠ. Bude v Židenicích, začne v 9.00 hodin a program chystají Filip Keller, farář ve Svitavách a Daniela Bednaříková, učitelka NŠ v Miroslavi (pozvánka je na nástěnce)

         Odjezd zájezdu příští neděli 9.10. na sborovou slavnost do Nosislavi je v 7.30 od kovárny.   +  Pěší skupina odchází o půlnoci od fary, je možno se připojit v čas odchodu.   +    Bohoslužby v Nosislavi začínají v 9 hodin, káže br.synodní senior Joel Ruml.