9. října 2011

        vítám vás

        počet účastníků dnešních bohoslužeb je nepřímo úměrný počtu těch, kdo jeli nebo šli na slavnost k 230.výročí vyhlášení Tolerančního patentu do Nosislavi.

        Proto také nebudou bohoslužba v kazatelských stanicích ani nešpor a program v Kruhu.

        V minulém týdnu náš sbor hostil zájezd z Bavorska, velmi děkujeme všem, kdo se pomocí podíleli na přípravě společné večeře.

V příštím týdnu:

v pondělí se sejdou u Machů maminky s br.farářem od 9hodin

v úterý jedou zpěváci do Břeclavi na ekumenické shromáždění představit Evangelický zpěvník

ve středu ve 13.30 se sejdou sestry seniorky,

ve 14.45 starší děti mají biblickou hodinu

a ve 20hodin bude kroužek učitelů NŠ

v pátek ve 13hodin se sejdou mladší děti k biblické hodině a večer v 19°° zpěváci ke zkoušce

        příští víkend se v našem sboru koná seniorátní školka mládeže. Děkujeme přede všem, kdo jste vyslyšeli prosby mládeže o pohostinství. Vedoucími tohoto setkání jsou Radek Fér a Terezka Ryšavá: u nich se informujte o podrobnostech. Program víkendu visí na nástěnce a je pro všechny veřejně přístupný (přednášky, pobožnosti i koncerty)

        Setkání končí nedělními bohoslužbami s vysluhováním VP v 8.30. Kázat bude sestra farářka Romana Špačková ze Židenic.

        nezapomeňte za dva týdny v neděli 23.10. na odpolední koncert Městského pěveckého sboru ze slovenského Zvolena.