5. června 2011

            Srdečně vás všechny vítám v tomto shromáždění,dnešní neděle je šestá po velikonocích, zvaná Exaudi – slyš mne Hospodine.

Bohoslužby se dnes konají ještě v 10°° v Litobratřicích a odpoledne ve 14°° v Troskotovicích.

        Dnes odpoledne  v 16°° hodin bude zde v kostele varhanní koncert. V rámci brněnského hudebního festivalu bude u nás v Miroslavi hrát americká varhanice Joan De Vee Dixon, profesorka hudby z Marylandu. Bude hrát skladby Jiřího Strejce, Ference Liszta, Zdeňka Pololáníka, i skladby vlastní. Na programu jsou také úpravy amerických spirituálů. Rezervujte si odpoledne od 16 hodin na koncert! Vstupné je dobrovolné.

        Po bohoslužbách bude v Kruhu připraven čaj a káva k besedě – můžete si také prohlédnout dárek, který máme připraven na odpoledne pro paní varhanici (skleničky s vybroušeným motivem našeho kostela).

        V příštím týdnu budou obě pravidelné biblické hodiny dětí v pondělí i v pátek

        v pondělí  6.června od 14 °° do 18°° a v úterý 7.června od 9°° do 13°°hodin se bude konat v Kulturním domě  humanitární sbírka pro  Diakonii Broumov . Přinést můžeme – použité ošacení,lůžkoviny,látky,domácí potřeby – nádobí bílé i černé,skleničky ,vše nepoškozené. Peří,přikrývky ,deky,polštáře i obuv -vše čisté nepoškozené.  Děkujeme sestrám seniorkám za tuto službu.

        ve středu dopoledne klub maminek od 9°° v Kruhu

        v pátek v 19°° zpěv v Kruhu

        v sobotu se schází mládež

        příští sobotu od 9hodin bude v Brně na Zelené faře první setkání zájemců o seniorátní vzdělávání laiků. Bližší podrobnosti na nástěnce.

        Příští neděli 12.června budeme slavit Boží hod svatodušní při bohoslužbách také vysluhováním večeře Páně. Staršovstvo rozhodlo pokračovat v praxi, která byla již o velikonocích, totiž vedle klasického vysluhování bude nabídnuto několik osobních kalíšků např. pro případ zdravotní indispozice.

        Chrámová sbírka svatodušní neděle je určena pro Diakonii.

        NŠ plánuje na příští neděli výlet do Bohutic a okolí a následnou účast na svátečních bohoslužbách v tamní kazatelské stanici. Prosím,ty ,kteří mají chuť se výletu účastnit,aby se přihlašovali u Daniely Bednaříkové.Bližší informace dostanou včas během příštího týdne.

        Na Sbírku darů JJ odvádíme v letošním roce celkem 24.282,-Kč. Velmi děkujeme za tyto vaše účelové dary na stavební pomoc dalším sborům. Je z toho poznat, že si jsme vědomi pomoci, které se nám z JJ dostalo v loňském roce při opravách naší střechy. Ještě jednou děkujeme.

            Nyní zvu děti,aby přišly dopředu ke stolu páně.

Jarmila Šimšová