Noc kostelů již také v Miroslavi

http://www.e-cirkev.cz/clanek/1659-Noc-kostelu/index.htm

Je možné navštívit kostel v pátek v 9 hodin večer? Ano, minimálně jednou ročně při Noci kostelů!

Noc kostelů se pod názvem Lange Nacht der Kirchen poprvé uskutečnila v roce 2005 ve Vídni a během několika následujících let se rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 se připojily i další země. V Česku pořádali Noc kostelů v diecézích plzeňské a brněnské. V našem blízkém okolí šlo např. o kostely v Brně, Mikulově či Velkých Pavlovicích. Loni bylo možné se zúčastnit Noci kostelů už i na Znojemsku. V letošním roce, konkrétně v pátek 27. května, se k radosti pořadatelů k této akci připojilo i naše město. Stalo se tak součástí projektu, jehož se v České republice účastnilo 920 chrámů.

Posláním Noci kostelů je formou setkání nezávazně přiblížit široké veřejnosti křesťanství a život církví v jejich okolí. Program sestavují členové každé farnosti či sboru samostatně. Nejčastěji bychom zaznamenali koncerty duchovní hudby, komentované prohlídky církevních objektů, výstavy či výtvarné dílny pro děti. V podobném duchu nabídli program i organizátoři Noci kostelů v evangelickém kostele v Miroslavi.

Program vlastně začal již ve čtvrtek a pátek dopoledne, kdy měli učitelé a žáci základní školy možnost navštívit evangelický kostel a kromě jiného shlédnout i výstavu biblí. Ta obsahovala současná vydání pro dospělé i děti v českém i cizích jazycích. Zajímavý byl studijní blok, který prezentoval stejný text v různých překladech. Ozdobou výstavy však byla historická vydání bible. Nejstarší exponáty byly více než 400 let staré. Jednalo se o svazky šestidílné Bible kralické, které si rodiny předávají z pokolení na pokolení. Podobné to bylo i s prezentovanými česky psanými biblemi tištěnými v Sasku v období mezi třicetiletou válkou a vydáním tolerančního patentu v roce 1781.

V pátek večer byl kostel otevřen od 17 do přibližně 22 hodin. V průběhu večera měli návštěvníci možnost prohlédnout si i výstavy dětských prací a fotografií ze života sboru, shlédnout fotoprojekci s hudbou, zúčastnit se komentované prohlídky kostela a varhan a podílet se na několika hudebních programech. Pro děti byl připraven samostatný blok, na nějž navazovala výtvarná dílna. Po celý večer bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení včetně čaje a kávy se značkou Fair trade.

Pořadatelé si cenili, že kostel navštívil duchovní správce katolické farnosti P. Pavel Merta a někteří městští zastupitelé včetně pana místostarosty. Rovněž je velmi potěšilo, že se závěru večera mohl zúčastnit i synodní senior Českobratrské církve evangelické a zároveň současný předseda Ekumenické rady církví ČR Mgr. Joel Ruml, jenž z titulu své funkce je jednou z osobností, které zaštítili akci na celostátní úrovni.

Bratr farář Ondřej Titěra, bratr kurátor Jindřich Mach i všichni ostatní pořadatelé byli však nejvíce potěšeni nečekaně vysokou účastí základní školy i ostatní veřejnosti a děkují všem návštěvníkům za zájem, který o miroslavský evangelický kostel projevili. Je to pro organizátory velice povzbuzující ocenění za čtyřměsíční přípravu této akce.

Ještě dodejme, že miroslavští katoličtí farníci spolupořádali Noc kostelů v Troskotovicích, kde mimo jiné promluvil i miroslavský evangelický farář. Na úplný závěr večera, po skončení Noci kostelů v Troskotovicích, si věřící z miroslavské katolické farnosti našli čas a přijeli si prohlédnout miroslavský evangelický kostel. Uvidíme, zda prohlubující se ekumenická spolupráce přispěje k možnosti navštívit v příštím roce, kdy je předběžně stanoven termín Noci kostelů na pátek 1. června, v našem městě oba kostely.

Více informací naleznete na adrese www.nockostelu.cz.

Za pořadatele děkují všem návštěvníkům za projevený zájem
Daniela a Aleš Bednaříkovi