Noc kostelů

Program:

17:00 – 18:00 Dětem vstup povolen  Haleluja zpívej!
AΩ kvíz
Biblické postavičky vyprávějí (příběh Rút)

18:00 – 18:30 Všechno, co jste chtěli vědět o evangelickém kostele, ale báli jste se zeptat  Komentovaná prohlídka kostela

18:30 – 19:00 Ať zazní chvály!  pěvecký sbor a flétnový soubor

19:00 – 19:30 Varhany slyšet a vidět  Komentovaná prohlídka varhan

19:30 – 20:00 Kostelní ticho promlouvá
Nekomentovaná prohlídka kostela (možnost prohlédnout si výstavu Biblí, dětských kreseb, fotografií ze života sboru atd.)

20:00 – 20:45 Letem světem evangelickým zpěvníkem   Co se zpívá v evangelických kostelech

21:00 – 21:30 Oku i uchu pro potěchu  Několik obrazových zastavení s reprodukovanou hudbou (Ondřej Ryšavý)

21:30 Zakončení dne se zpěvy z Taizé

Doprovodný program:

17:00 – 22:00

Výstava Biblí, výstava dětských prací, výstava fotografií ze života sboru

Dále ke zhlédnutí: Encyklopedie moderních evangelických kostelů, papírový model kostela, materiály o ČCE, Diakonii, církevní tisk.


Přítomnost duchovního k případným dotazům.

Občerstvení
18:00 – 20:00

Dětská dílna (výroba papírových domečků, tvoření z modelovací hmoty, apod.)