22. května 2011

         přivítání všech, zejména br.far. Ludvíka Klobásy, který poslouží kázáním.

         v kaz. stanici Bohutice budou čtené bohoslužby ve 13:30.

         náš br.far. je účasten synodu ČCE v Praze.

         nešpor a povídání v Kruhu bude již v 17 hodin.  Program bude mít far.L.Klobása.

V příštím týdnu:

         v pondělí sejití starších dětí na BH ve 14:45

         ve středu odpoledne klub maminek

         v pátek – mladší děti ve 13 h.

         v sobotu bude sejití mládeže

Na pátek chystáme „Noc kostelů“.  Ve středu bude příprava výstavy starých biblí.

Vlastní „Noc kostelů“ započne v pátek v 17°° a bude trvat do 22°°hodin. Program

je uveden na letáčku pod kruchtou.

         Příští neděli jsou pravidelné bohoslužby v 8:30, ale zároveň probíhá ve Vanovicích

seniorátní rodinná neděle s programem „230.narozeniny aneb co my a Toleranční patent“.

Bude také zvláštní program pro děti.  Jeďte do Vanovic!

         Ještě do konce května probíhá sbírka darů JJ do kostelíčkové pokladničky.

Vlastimil Fér