15. května 2011

přivítání

         br.fr. je v administrovaném sboru

         bohoslužby budou ještě v 10°° v Litobratřicích

         Večer v 19°° hodin po nešporní pobožnosti bude naším hostem v Kruhu br.Vladimír Zikmund, seniorátní kurátor. Tematem jeho povídání ale nebude jeho služba v církvi, ale jeho služební cesty do zahraničí. Uvidíme i pár obrázků. Přijďte do Kruhu.

         Minulou středu jsme se rozloučili v hostěradické obřadní síni s Františkem Smejkalem, který zemřel ve věku 46 let.

         příští týden:

pondělí: biblická hodina starších dětí ve 14.45 na faře

úterý: maminky s farářem od 9 hodin u Brabců

          v 19°° pravidelná porada staršovstva  (kniha k potvrzení účasti a k návrhům do programu je pod kruchtou)

středa: dopoledne klub maminek v Kruhu

             od 13.30 sestry seniorky

         příští týden se také koná v Praze 1.zasedání 33.synodu naší církve. Také náš br.fr.je synodálem za brněnský seniorát. Budeme na jednání nejvyššího orgánu církve myslet a podrobnosti uslyšíme v červnu v Kruhu.

         br.vikář Zámečník si vzal dovolenou z rodinných důvodů. nebude proto sloužit podle rozpisu.

         Příští neděli 22.5. bude tedy hostem v Miroslavi na kazatelně br. farář Ludvík Klobása, který nyní v důchodu žije v Myslibořicích. Také podvečerní beseda v Kruhu příští neděli od 17°° hodin bude s ním a o jeho celoživotní farářské službě.

         Chystáme se připojit k velkému projektu „Noci otevřených kostelů“, která proběhne v pátek 27.května ve více než 870 kostelích u nás ale i další v Rakousku a na Slovensku. Od 17 do 22 hodin bude kostel otevřen i náš kostel všem příchozím a bude probíhat program, který má představit naši církev. Programy Noci kostelů jsou na stolečku pod kruchtou, vezměte si jich víc a rozdávejte je kdekoli.

         Ještě jednou prosím ty z vás, kdo máte nějaký starý, cizojazyčný nebo jinak výjimečný výtisk bible, abyste se domluvili se sestrou Liou Ryšavou, zda by bylo možné ho zapůjčit na krátkou výstavku pro Noc kostelů. Děkujeme.

         Za dva týdny, v neděli 29.května se koná seniorátní rodinná neděle ve sboru ve Vanovicích. Tematem jsou 230.narozeniny, aneb co máme dnes společného s Tolerančním patentem. Přednášet bude dr. Ondřej Macek.

         vzadu na stole jsou nové Fair-Trade výrobky.

Jarmila Šimšová