Nedělní škola jede do Bohutic!

Na neděli 12. června 2011 plánujeme výlet nedělní školy do Bohutic. Začátek výletu bude Bohuticích v 10 hodin. Součástí bude i účast na svatodušních bohoslužbách s vysluhování Večeře Páně ve 13.30. Podrobnější program výletu bude teprve upřesněn. Můžete se těšit na putování po bohutických známých i méně známých zajímavostech. Výlet bude možno absolvovat částečně veřejnou dopravou a pěšky, můžete přijet i na kolech nebo auty.