8. května 2011

1.      Dnes je 2.neděle po Velikonocích,vítám vás všechny při těchto bohoslužbách,zvláště pak bratry a sestry z Litobratřic i všechny konfirmandy a hosty.

2.      Po těchto bohoslužbách se bude na faře konat konfirmační cvičení a my ostatní jsme zváni do Kruhu, k besedě při kávě a čaji.

3.      Odpoledne se konají bohoslužby ve 13,30 hod. v Bohuticích a večer v 19.hodin nešporní pobožnost v Kruhu,kde poté uslyšíme program sestry Jany Ryšavé o jejím pobytu v Jánských lázních .Na toto večerní shromáždění jsme všichni srdečně zváni.

4.      Část mládeže je na seniorátní školce ve Veselí.

5.      V pátek jsme se v Suchohrdlích rozloučili s br.Ladislavem Dostálem,který zemřel v Brně u dcery ve věku 81 let .Slyšeli jsme vděčně žalm 103 a slovo ze Zjevení Janova.Zarmoucené rodině vyprošujeme Boží potěšení.

6.      V následujícím týdnu .

-ve středu nebude pravidelná schůzka seniorek,neboť se v 15 hodin ve smuteční síni v Hostěradicích koná poslední rozloučení s Františkem Smejkalem,který zemřel v nemocnici v Brně.Pan František Smejkal byl otcem malého Dominika,se kterým jsme se  rozloučili před rokem.

-ve středu v 19.hodin bude v kruhu schůzka k organizaci Noci kostelů připravované na 27.května,

-v pátek ve 13.hodin se na faře koná biblická hodina mladších dětí,

-v sobotu je pravidelná schůzka mládeže

-příští neděli 15.května bude hostem v Kruhu br.Vladimír Zikmund,seniorátní kurátor,

7.      Bratr farář Aleš Mostecký nastupuje dnes do Fakultní nemocnice v Hradci Králové na další    onkologickou operaci.Přijměte tuto informaci jako důvod k přímluvným modlitbám.

8.      V neděli 29.května se bude  konat seniorátní rodinná neděle  ve Vanovicích .

9.      Na neděli 12.června plánujeme výlet nedělní školy do Bohutic.Začátek výletu bude v Bohuticích v 10 hodin.Součástí bude i účast na svatodušních bohoslužbách s vysluhováním Večeře Páně ve 13.30 hod.Podrobnější program výletu bude teprve upřesněn:Můžete se těšit  na putování po bohutických známých i méně známých zajímavostech.Výlet bude možno absolvovat částečně veřejnou dopravou a pěšky,můžete přijet i na kolech nebo auty.

10.  V minulém týdnu byla pokrývačskou firmou Kondler dokončena oprava střechy modlitebny v Litobratřicích.

11.  Porada staršovstva bude podle plánu a zápisu v úterý 17.května v 19.hodin .Za chybné ohlášení minulou neděli se omlouváme. 

 

Jindřich Mach