Dětská vánoční slavnost 18.12.2011

Srdečně Vás zveme na čtvrtou adventní neděli na Dětskou vánoční slavnost, která se uskuteční během dopoledních bohoslužeb. Děti našeho sboru s učiteli nedělní školy připravují vánoční hru s názvem: Andělská pohádka na dobrou noc. Je to hra o stvoření světa, takže bude plná rostlin a zvířat. Narození Ježíše je v příběhu pojato jako vyvrcholení Boží lásky ke svému stvoření: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. (J3,16)
Těšíme se na Vás čtvrtou adventní neděli od 9 hodin!