Čtvrtou adventní neděli 18.12.2011 začínají bohoslužby až v 9 hodin.

Součástí bohoslužeb bude Dětská vánoční slavnost. Dětská vánoční slavnost
Srdečně Vás zveme na čtvrtou adventní neděli  na Dětskou vánoční slavnost, která se uskuteční během dopoledních bohoslužeb. Děti našeho sboru s učiteli nedělní školy připravují vánoční hru s názvem: Andělská pohádka na dobrou noc. Je to hra o stvoření světa, takže  bude plná rostlin a  zvířat. Narození Ježíše je v příběhu pojato jako vyvrcholení Boží lásky  ke svému stvoření: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. (J3,16)
Těšíme se na Vás čtvrtou adventní neděli od 9 hodin!