Výnos charitativní sbírky Dárkování a jeho rozdělení

Fotografie z přípravy a průběhu si můžete prohlédnout na:

https://picasaweb.google.com/miroslav.cce/JakSeChystaloAProbihaloDarkovani?authkey=Gv1sRgCMzWwq3F7JW68QE

O Z N Á M E N Í o výnosu charitativní sbírky DÁRKOVÁNÍ, konané dne 27.listopadu 2011 v evangelickém kostele v Miroslavi.   

Celkový výnos sbírky :             26 060,- Kč

Z toho :  Adopce na dálku  pro Marii Namutebi :  7 000,-Kč

              Podpora vzdělávání v Ugandě :           9 530,-Kč

              Diakonie ČCE Klobouky :                  9 530,-Kč

Pořadatelé sbírky velmi děkují všem, kteří do sbírky přispěli tím, že pro sbírku vyrobili rozličné předměty nebo výrobky.

Děkujeme všem, kteří sbírku zajišťovali, nebo připravili program.

Zvláště děkujeme Vám všem, kteří jste  se programu i sbírky účastnili a „zakoupením“ předmětů a výrobků jste pomohli těm, kterým byly získané peníze odeslány.

Marie Namutebi je již druhým dítětem, které je díky Vám, dárcům na Dárkování, podporováno. Marie žije v těžko dostupné ostrovní části Ugandy; ostrovy se nacházejí na Viktoriině jezeře. V listopadu 2011 jí bylo deset let. Velmi dobře se učí, je nejlepší žákyní ve třídě a ráda by se jednou stala učitelkou. Díky Adopci na dálku může chodit do školy; její rodina by pro chudobu nebyla schopna uhradit náklady spojené s návštěvou školy, včetně jídla a základní zdravotní péče.  Projekt podporující školství v Ugandě je stejně jako péče o Marii připraven Arcidiecézní charitou Praha. Cílem projektu je zejména zlepšení podmínek pro výuku.Arkénie (středisko Diakonie ČCE v Brumovicích) je součástí střediska Diakonie ČCE Betlém v Kloboukách u Brna. V Arkénii žijí mladí mentálně postižení lidé v podmínkách, které podporují v rámci možností jejich samostatnost, rozvíjejí jejich schopnosti a vytvářejí pokud možno radostné domácí prostředí, opravdový domov těm, jejichž život je od narození poznamenán a ztížen do takové míry, že se bez pomoci druhých neobejdou.Lia Ryšavá