26. února 2012

Bratři a sestry,
dnes je 1.postní neděle a já Vás vítám,
domácí i hosty při těchto bohoslužbách.

1Budeme slavit večeři páně,ke které jsou zváni samotným Kristem Pánem všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost.

2.Dnešní sbírka při vycházení je celocírkevní na tisk,pro náš sbor to mj. znamená přispět na Sbírku kázání jíž jsme každoročnými odběrateli(více čtěte na nástěnce před kostelem).Sbírka vděčnosti při večeři páně do zvláštní pokladnice je určena na potřeby sboru,tentokrát na výměnu oken v bohutické modlitebně.Obě tyto sbírky doporučujeme vaší obětavosti.Za vaše dary velmi děkujeme.

3.Dnes dopoledne se v 10 hodin konají bohoslužby v Litobratřicích a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích.

4.V podvečer v 17.°° hodin po krátkém nešporu,bude mít v Kruhu br.Erik Schwarzbach program pod názvem „Krása harmonií v evangelickém zpěvníku“.Na obě tato večerní shromáždění jste všichni srdečně zváni.

5.V příštím týdnu:
-v pondělí v 8.30 jedou maminky s bratrem farářem do Horních Dunajovic k Brožkům
-ve středu nebudou mít biblickou hodinu starší děti,protože ve stejnou dobu bude beseda s odborníkem.Na přání sester seniorek byl pozván ředitel Diakonie z Brna Mgr.Jan Soběslavský a vedoucí kontaktního místa Alzheimerovské společnosti pro Brno a Jmkraj paní Mgr. Jana Gomolová.Beseda na téma „Co víme o Alzheimerově chorobě?Jak se s ní dá žít?Jak se na ni připravit?“ se uskuteční od 14.30 v jídelně domu s pečovatelskou službou.Beseda vhodná pro všechny generace-bližší informace podá br.farář.
-ve středu od 17.°°hodin se koná biblická hodina v Bohuticích
-ve čtvrtek-v 17.hodin se koná na faře biblická hodina pro dospělé,
-v pátek mají ve 13°° biblickou hodinu nejmenší děti a od 15.°°hodin se koná konfirmační cvičení,
-v pátek v 17.30 jede mládež na společné setkání do Nosislavi,
-od 18.°°bude zde v kostele postní zpívání z Taizé(jako loni,všechny postní pátky možnost večerního ztišení),poté bude v 19. hodin zkouška zpěvu v Kruhu.

6.Příští neděli 4.března se uskuteční v rámci pravidelných bohoslužeb Výroční sborové shromáždění.Vyslechneme zprávu o životě sboru,zprávu o hospodaření a zprávu revizorů účtů za loňský rok.Bude také prostor na dotazy či návrhy pro práci staršovstva.Příští neděli VSS.

6.Za čtrnáct dní,od pátku 9.do soboty 10.března bude v Miroslavi v Kruhu kurz šití biblických postaviček.Počet účastníků včetně lektorek bude 27.Prosíme sestry,které se kurzu nebudou účastnit,jestli by byly tak hodné a pomohly s přípravou občerstvení.Bližší informace u sester Daniely Bednaříkové nebo Jarmily Šimšové.Velmi děkujeme.

7.Velmi děkuji bratru faráři a bratru Jiřímu Doubravovi za to,že dva dny usilovně pracovali na rozmrazování potrubí a odstraňování závad s tím souvisejících a díky tomu opět teče voda na záchodech a do kuchyňky za Kruhem.

8.Myslíme na sestru Janu Kolmanovou,která je v Brně v nemocnici.

Jindřich Mach